HOME

25 JAAR NIEUW GINNEKEN

25 JAAR PAULUS VAN DAESDONCK DE GESCHIEDENIS VAN DE LAATSTE 25 JAAR GELEZEN IN DE BRIEVEN VAN PAULUS

door Kees Leijten

1975 - Op 3 april wordt de heemkundekring Paulus van Daesdonck opgericht.
Op 1 april wordt het netnummer van Ulvenhout 076. Alle telefoonnummers krijgen er 61 of 65 vóór.
Openbare Basisschool De Klokkebei te Ulvenhout opent zijn poorten.

1976 - Op 17 april opent Burgemeester M.van der Ven de eerste tentoonstelling van Paulus van Daesdonck in de geheel gerestaureerde schuur van de Pekhoeve .
In de St-Jacobskapel te Strijbeek wordt een beeld geplaatst van St.-Jacob gemaakt door Harry Storms uit Chamotteklei.

1977 - Hubertuskapel te Strijbeek en molen De Korenbloem te Ulvenhout opnieuw gerestaureerd.
130-jaar oude Mariaschool te Ulvenhout geheel gerestaureerd weer in gebruik genomen.

1978 - Molen te Bavel gerestaureerd.
Basisschool De Tweeschaar te Bavel geopend.

- De zusters van Roosendaal trekken zich terug uit het onderwijs in Bavel.
In de nieuwe gemeenteraad wordt tot wethouder gekozen Jac van Gils.

1979 - Hans Peeters vindt te Strijbeek een stenen schaaf van meer dan 40.000 jaar oud.
Rabobank Ginneken bestaat 75 jaar.
Te Oostburg overlijdt op 12 september Pastoor Doens.

1980 - Paulus van Daesdonck organiseert het 32e Heemkundekamp van de Stichting Brabants Heem.
In de nacht van 1 op 2 september brandt door brandstichting de schuur van De Pekhoeve af.
Jan Smeekens ,die 25 maal Nederlands kampioen gewichtsheffen werd, overleden.

1990-1994 De Tram, zoals we hem vonden en zoals hij werd

1981 - Harmonie Constantia viert het 75-jarig bestaan.
Gemeente Breda maakt plannen bekend om de Pelmolen te slopen.

1982 - Kruisboogvereniging St-Jacob te Galder opgericht.
Luchtbuksvereniging Diabolo te Bavel opgericht.
In het gemeentehuis van Nieuw-Ginneken houdt Paulus een tentoonstelling gewijd aan David Tomkins.
Dr Frans Brekelmans neemt afscheid als gemeentearchivaris van Breda, maar blijft wel archivaris van Nieuw-Ginneken.

1983 - Galder viert het 100-jarig bestaan van de school.
Brabants Heem start actie tot behoud van het Kleine Monument.
Rijkswaterstaat start met het slopen van huizen voor de aanleg van een omleiding van de A58.
Bert Brouwers gehuldigd als het 500e lid van de heemkundekring Paulus van Daesdonck.

1984 - Start van de restauratie van de kerk van Bavel.
Start van de restauratie van het pand Pennendijk 1. (t.b.v.Heemkundig museum Paulus van Daesdonck)

1985 - Bavels Oud-pastoor Johannes F.M.Vermeulen op 25 september overleden. Hij werd 83 jaar.
Jac Jespers schrijft: Van Witte Wolk tot Anneville.

1986 - Paulus van Daesdonck opent op 6 september zijn museum.
In de nieuwe gemeenteraad wordt Jan Rops wethouder gekozen.

1987 - Mariaschool Ulvenhout wordt na 140 jaar gesloten.
Mart van de Ven per 1 januari 1988 benoemd tot burgemeester van Etten-Leur

1988 - Peter van der Velden burgemeester van Nieuw-Ginneken (1988-1994).
Te Ulvenhout wordt de anderhalve eeuw-oude Mariaschool gesloopt om plaats te maken voor bejaardenflats en een supermarkt.
Op 20 december wordt het museum van Paulus ondergebracht in een nieuwe stichting: Stichting Paulus' Museum

1991 Grimhuysen opgegraven

1989 - Grote Delegatie uit Nieuw-Ginneken neemt op 1 sep tember in Zakopane deel aan de herdenking van de inval van de Nazi’s in Polen op 1 september 1939.
Op 21 december wordt de nieuwe Rijksweg A58 om Ul-venhout geopend.

1990 - Bavel viert 60-jaar Brigidaschool.

- Bavel viert het 150-jarig bestaan van de molen.
In het Oud-Hof in het Mastbosch presenteert Paulus van Daesdonck op 22 augustus het boekje Het Mastbos en het werk van houtvester Van Schermbeek.
Paulus organiseert voor het eerst Schatten bij Paulus op 24 juni te Bavel.
Op 19 juni arresteert de politie in de Heistraat in Ulvenhout een Ira-terrorist.
Op 20 juni heeft de gemeente Nieuw-Ginneken voor het eerst en laatst in de historie 3 wethouders. Naast de zittende wethouder J.A.Rops worden gekozen: J.C.v.d. Westerlaken en B.Zwijnenburg.
Nieuw-Geluid verschijnt voor het laatst op 25 dec.
Frank Jansen Nederlands jeugdkampioen handboogschieten.
Nieuwbouw Koetshuis te Bavel in gebruik genomen.

1991 - Op 8 november worden er met loden kokers bij de wortels vier nieuwe gedenkbomen geplant in het Ulven-houtse bos.
Op 10 oktober brandt het buitenhuis Valkrust af
De schutterij van Bavel betrekt op 11 november een nieuw clubhuis.
Koor van Galder bestaat 50 jaar.

1992 - Op 29 maart wordt Generaal Maczek ,de bevrijder van Bavel 100 jaar.
Bij een ernstig busongeluk op de A58 onder Ulvenhout vinden 7 toeristen uit Heusden (B) de dood.
Op 2 september opent de openbare school te Bavel zijn poorten.
5 september krijgt Paulus eem oude paardentram ten geschenken.
Congres Spanningsveld tussen traditie en vernieuwing op het Brabantse platteland onder voorzitterschap van Prof. H.van den Eerenbeemt ter gelegenheid van 50 jaar Nieuw-Ginneken.
Op 28 januari overlijdt Pieter van Hooijdonk (Bavel) bestuurslid van Paulus van Daesdonck.
Basisschool De Rosmolen Ulvenhout viert 70 jaar.

1998 Open museumdag, een drukte van belang

1998 Koninginnedag. Christ Rutten spreekt de kinderen toe

1993 - Op 2 mei overlijdt in de Ardèche in Frankrijk Oud burgemeester Dr W.de Kort.
Hij wordt op de Lichtenberg in Nieuw-Ginneken begraven.
Op oudejaarsavond treedt de Mark buiten de oevers.

1994 - Brieven van Paulus deel 100 verschenen.
De Ginnekense paardentram, geheel gerestaureerd, maakt zijn eerste rit op 19 mei van Ulvenhout naar Ginneken voorafgegaan door 3 harmonieën.
Burgemeester Peter van der Velden benoemd tot burgemeester van Rosmalen.
Koningin Beatrix opent op 4 november de Hogeschool West-Brabant in het voormalige Seminarie IJpelaar te Bavel in gezelschap van Loco-burgemeester J.van Gils Anne Bax-Brouckaert burgemeester van Nieuw-GinnekenStanislaw Maczek, bevrijder van Bavel en ereburger van Nieuw-Ginneken overleden op 11 december.
Bij het klooster van de paters der H.H.Harten te Bavel wordt een beeld van Pater Damiaan onthuld , gesneden door de priester-kunstenaar Omer Gieliet.
Oprichting van Vereniging Dorp Bavel op 28-02-1994.Basisschool.
De Tweeschaar sluit 1 augustus definitief de poorten na 75 jaar.
Op 20 maart schenkt huisarts Sluijters een beeldje aan de Nieuw-Ginnekense gemeenschap.

1995 - Burgemeester Bax stelt de gerestaureerde torenklok in het museum van Paulus in gebruik.
Stichting Paulus' Museum verwerft het boerderijtje Pennendijk 1 voor 40 jaar in erfpacht.
Wethouder Jac van Gils te Bavel overleden.
P.van Yperen volgt hem op als wethouder.
Op 1 februari publiceert het college van Breda na sterk aandringen van Paulus van Daesdonck de 460e Thoornsche Marktprijs der Rogge.
Op 3 april bestaat Paulus 20 jaar !Op 1 januari wordt het waterschap Mark en Weerijs opgericht.
Op 10 oktober worden alle telefoonnummers 10-cijfe-rig. Ulvenhout, Ginneken, Galder en Strijbeek krijgen een 5 vóór alle nummers; Bavel krijgt netnummer 161 en 43 vóór alle nummers.

1996 - Brabant bestaat 200 jaar als provincie.Het Nederlandse parlement besluit de gemeente Nieuw-Ginneken na 55 jaar op te heffen. Gemeente wordt verdeeld over Groot-Chaam en Groot-Breda.
Depot Paulus verhuisd uit de voormalige Brigida-school op de platte boerenwagen.
De laan van de Chaamseweg naar Huize Valkenburg met een monumentenprijs geëerd.
Voormalige Brigidaschool te Bavel gesloopt.
Bij de verkiezingen op 27 november worden in de gemeenteraad van Groot-Breda vijf inwoners van Nieuw-Ginneken gekozen en in Alphen Chaam twee.
Op 10 december stelt de gemeenteraad in zijn laatste vergadering de dorpswapens voor Bavel, Galder,Strijbeek en Ulvenhout vast.
Op 12 december organiseert de Culinaire Club Nieuw-Ginneken (C.C.U.) een diner ten bate van het heem-kundemuseum Paulus van Daesdonck.
Er nemen 130 mensen aan deel. De netto-opbrengst bedraagt f 9000,-.
Op 1 januari 2000 wordt van de opbrengst een vitrinekast in gebruik genomen.
Op 14 december neemt de bevolking van Nieuw-Ginneken in een speciale bijeenkomst afscheid van zijn gemeente.
Op 31 december opent burgemeester A.Bax-Broeckaert de tentoonstelling Nieuw-Ginneken 55 jaar .Het is haar laatste daad als burgemeester van Nieuw Ginneken.
De gemeente wordt na op de dag af 55 jaar bestaan te hebben opgeheven.

1997 - Nieuw-Ginneken bestaat niet meer.Pastor Baeten (Ulvenhout ) gaat met emeritaat.Pastor Riemslag (Bavel) overledenGrote delegatie uit Velinès bezoekt UlvenhoutMolen de Hoop (Bavel) gerestaureerd.

1998 - Dansschool Los de Malaga uit Bavel vestigt wereldrecord dansen.'t Klein verschil opent nieuwe winkel te BavelIn Bavel rijst groot verzet tegen hoge geluidswal.

1999 - Bavel viert het 700-jarig bestaan Gesta bestaat 50 jaar Ulvenhout krijgt meer dan 60 banken .Bevrijdingsmonument in Ulvenhout opnieuw vernield.Sportboys Bavel bestaan 30 jaar