HOME

Het Kerkepad

Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en loopt dan langs het park de Groene Long naar Tervoort. Het pad is tegenwoordig natuurlijk netjes geasfalteerd, maar het biedt ons nog wel de sfeer van de oude kerkpaden, zoals die vroeger vanuit de verschillende dorpen naar buiten uitwaaierden. Het bruggetje over de Gilze Wouwerbeek i s ook erg sfeervol.

Kerkpaden

Het pad staat al aangegeven op het kadastraal minuutplan van Bavel van 1827. De historisch-geograaf Karel Leenders omschrijft het als het kerkpad van Tervoort naar de uit 1484 daterende kerk van Bavel op de plaats van het huidige kerkhof aan de Kerkstraat. Een kerkweg leidt vanuit de uithoeken van de parochie naar de kerk. Veel van deze wegen hebben een niet nader te bepalen middeleeuwse ouderdom, zegt Leenders. Vondel In de legger van wegen en voetpaden in de gemeente Ginneken en Bavel (een registratie van openbare wegen) van rond 1870 komt voor het Voet- of Kerkpad van Bavel naar Tervoort, met een vondel (smal bruggetje) over de Gilze Wouwer van vijf meter lang en dertig centimeter breed. In deze legger komt in 1880 eveneens voor het Voet- of Kerkpad van Bavel naar Tervoort, met een houten vondel, lang vier meter en breed 25 centimeter, met houten leuningen, gelegen over de Bavelsche Kerkloop. De Bavelsche Kerkloop zal een andere naam zijn voor de Gilze Wouwerbeek.

Volksmond

De toponymist Chr. Buiks duidt het pad aan als Kerkpad, niet als Kerkepad. Hij noteerde de naam uit de volksmond. Ook de Ulvenhoutse historicus A.W. Jansen zegt dat het Kerkepad reeds lang in de volksmond onder deze naam bekend stond. De naam werd bevestigd bij besluit van Burgemeester en Wethouders van Nieuw-Ginneken van 18 februari 1981.


Bron erfgoedweb.breda.nl