HOME

Nieuw-Ginneken in de wereld van december 1941 en januari 1942

De winter van 1941/1942 is uitzonderlijk streng. Al op 3 november 1941 sneeuwt het urenlang. Op Eerste Kerstdag begint het 's ochtend om 11 uur te sneeuwen; een witte Kerst dus. Er valt weinig te beginnen tegen de langdurige sneeuwval, de sneeuw hoopt zich in de volgende weken op langs de straatkanten.

De laatste raad van Ginneken en Bavel (tot 1-9-1941).

In Winterswijk wordt op 27 januari 1942 zelfs een temperatuur van -27.4 graden Celsius gemeten, een kouderecord in Nederland. Natuurlijk wordt die winter ook de Elfstedentocht gereden.
Op 22 januari 1942 wint Sietze de Groot de achtste Elfstedentocht ui de recordtijd van 8 Uun, 44 minuten en 6 seconden. Drie deelnemers komen door bevriezing en tetanus om het leven.
Nadat op 12 maart 1942 nog volop is geschaatst, zet de volgende dag definitief de dooi in.
Op 5 december 1941 zijn de Duitse legers, na hun inval in Rusland, Moskou tot op 30 kilometer genaderd. Daarna begint het Russische tegenoffensief. dat een week eerder onder maarschalk Zjoekow is ingezet, vruchten af re werpen. De invallers worden bij Moskou definitief teruggedreven.
Op Sinterklaasdag. 6 december, wordt bekend gemaakt dat de ambtenaren in Nederland, de 5% korting op hun salaris met terugwerpende kracht tot I augustus' 1941 terugkrijgen.
Op 7 december vindt de aanval van Japan plaats op de Amerikaanse marinebasis Pcarl Harhur. In totaal 2.400 Amerikanen komen hierbij om het leven, IN Amerikaanse oorlogsschepen en 350 vliegtuigen worden door de Japanners vernietigd.
Op 8 december verklaren de Verenigde Staten van Amerika - evenals Nederland - de oorlog aan Japan. Er ontstaat een groot gevoel van opluchting in de door de Duitsers bezette gebieden nu ook Amerika zich bij de Geallieerden heeft aangesloten.
Evenals in het afgelopen anderhalf jaar wordt er nog steeds hard gewerkt aan de uitbouw van het belangrijke vliegveld Gilze-Rijen. In de nacht van 8 en 9 december vertrekken meer dan 50 vliegtuigen vanuit Gilze-Rijen voor een bombardementsvlucht naar Engeland.
Het loopt niet goed voor hun af: veel brandbommen worden op een Engels schijnvliegveld afgeworpen en een Brits jachtvliegtuig neemt boven Gilze-Rijen een dalende Duitse bommewerper onder vuur. Op 11 deccmhcr verklaren Hitler en Mussolini de oorlog aan de Verenigde Staten van Amerika. Nederland verklaart de oorlog aan Italië.
Op 14 december is de N.S.B. (Nationaal-Socialistlsche Beweging) de enig toegestane politieke beweging in Nederland. De Nederlandse Unie, die begin 1941 nog 800.000 leden telde, wordt door de Duitsers ontbonden verklaard.
Op 16 december moeten bijna alle Nederlandse tijdschriften wegens papierschaarste hun uitgave staken,
Op 19 december vindt de laatste vergadering plaats van bet College van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Ginneken en Bavel, onder voorzitterschap vun burgemeester jhr. mr. Th.E. Serraris.
Als secretaris treedt op de heer A.G. Bastiaansen. Wethouders zijn de beren H.J. van Gestel en J.H. van Mierlo. Het laatste B. en W. besluit betreft een verzoek van de heer A. van Pelt In 't Ginneken, banketbakker in de Dillenburgslraat.
Hel besluit hierop luidt: de gevraagde vergunning tot het sluiten van den winkel op 27 december a.s. wordt verleend. Een afzonderlijk besluit wordt hiervan opgemaakt .
Gezien de steeds groter wordende Russische tegenstand besluit Hitler op die dag het oppercommando over de Duitse legers aan het Oostfront over te nemen.
De strijd in Noord-Afrika heeft een sterk wisselend karakter.
Op 24 december heroveren de Britten de stad Bengasi. (Ruim een maand later, op 29 januari, wordt de stad weer heroverd door de Duitsers (onder Veldmaarschalk Rommel).
Op Eerste Kerstdag houdt Koningin Wilhelmina vanuit Londen een toespraak over de radio voor bezet Nederland .
Hong-Kong valt die dag in Japanse handen.
Op 29 december worden alle Nederlandse radiobladen tot een uitgave verenigd.
Tevens moeten op die dag alle winkels hun bontartikelen, sokken, handschoenen etc. opsturen naar een distributiecentrum Er mag niets meer worden verkocht of in voorraad gehouden.
Óp 30 december wordt de Nederlandse Artsenkamer opgericht. Alle ongeveer 6.500 artsen dienen hiervan lid te worden.
Op I januari 1942 houdt de gemeente Ginneken en Bavel op te bestaan. Na de annexatie van ‘t Ginneken, Overakker en het Mastbos door Breda wordt het overige deel van de gemeente vuurtgezet onder de naam Nieuw-Ginneken .
Op vrijdag, des voormiddags tien ure 30 juli 1941 had al de laatste raadsvergadering plaatsgehad.
Men wist toen nog niet dat al op 1 september daaropvolgende de werkzaamheden van alle gemeenteraden in Nederland zouden worden opgeschort. Tijdens die laatste raadsvergadering had men dus nog net de gelegenheid om afkeurend te reageren op de brief van Gedeputeerde Staten betreffende een herziening van de gemeentelijke indeling rond Breda.
Ook wordt op I januari 1942 door 26 landen, die in oorlog zijn met de asmogendheden het Pact van Washington gesloten. Het omvat ondermeer de belofte dat geen afzonderlijke vrede, door welk land dan ook, zal worden gesloten.
Tevens aanvaarden zij op die dag het Atlantisch Handvest, de eerste Verklaring van de Verenigde Naties.
Evenals in de voorafgaande maanden trekken steeds meer Duitse militairen weg uil Nederland om te worden ingezet aan het Oostfront in Rusland!.
Op 4 januari begint voor hun een grote inzamelingsaktie van warme kleding en ski’s.
Op 10 januari landen Japanse troepen op Noord-Celebes. Hietmee wordt een begin gemaakt met de Japanse invasie in Nederlands-Indië.
de Duitsers openen een nieuw offensief up de Krim.
Op 17 januari vindt de eerste deportatie van Joden naar Westanbork plaats. In de nacht van 17 op 18 januari worden de socialistische voormannen Frans Goedhart en Wiardl Beckman met nog drie andere Engelandvaarders door een Duitse patrouille gearresteerd op het strand van Scheveningen.
Op 20 januari wordt in Berlijn de Wannsee-conferentie gehouden. Een aantal Nazi-kopstukken besluit hier over het lot van de 11.000.000 Joden in de bezette gebieden; in de kampen van Midden- en Oosteuropa zullen zij door een "Sonderhandlung” om het leven worden gebracht.

Jonkheer Mr. Th. Serraris (waarnemend burgemeester van Nieuw-Ginneken van 30-10-1944 tot 31-7-1945),

Bron:Kant Nieuw_Ginneken december 1991 50 jaar jong