HOME

Foto's 50 jaar Nieuw Ginneken

Op 26 januari werd de heer mr. H Muyser geïnstalleerd als de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente nieuw ginneken. Links van hem de gemeentesecretaris de heer A. Bastiaansen en rechts de gemeente-ontvanger, de heer J. Beljaars.

Op 26 januari werd de heer mr. H Muyser geïnstalleerd als de eerste burgemeester van de nieuwe gemeente nieuw ginneken. Links van hem de gemeentesecretaris de heer A. Bastiaansen en rechts de gemeente-ontvanger, de heer J. Beljaars.

In het voorjaar van het vierde oorlogsjaar werd in Strijbeek het Duitse kamp Bisam gebouwd.

In het voorjaar van het vierde oorlogsjaar werd in Strijbeek het Duitse kamp Bisam gebouwd.

Op 28 oktober werd Bavel Bevrijd door de 1e pantserdivisie. Voor de pastorie van Bavel poseerde pastoor Doens met enige Poolse militairen.

Op 28 oktober werd Bavel Bevrijd door de 1e pantserdivisie. Voor de pastorie van Bavel poseerde pastoor Doens met enige Poolse militairen.

In de periode mei - juni woonden Koningin Wilhelmina en Princes Juliana op het landgoed Anneville te Ulvenhout

In de periode mei - juni woonden Koningin Wilhelmina en Princes Juliana op het landgoed Anneville te Ulvenhout

Het 100 jaar oude jachtgezelschap "De Fazanterie" poseerde in dat jaar voor het gelijknamige cafe aan de Huisdreef

Het 100 jaar oude jachtgezelschap

In de zomer van dat jaar maakte de Ulvenhoutse meisjesvereniging PELIA (Plezier en leut in alles) met Pastoor A Vermunt een uitstapje naar het strand.

In de zomer van dat jaar maakte de Ulvenhoutse meisjesvereniging PELIA (Plezier en leut in alles) met Pastoor A Vermunt een uitstapje naar het strand.

Op Koninginnedag werden de Ulvenhoutse misdienaars voor het Tilburgse kasteel / raadhuis op de foto gezet tijdens hun jaarlijkse uitje.

Op Koninginnedag werden de Ulvenhoutse misdienaars voor het Tilburgse kasteel / raadhuis op de foto gezet tijdens hun jaarlijkse uitje.

Een beeld uit her Rijke Roomse Leven: op 15 augustus trok de Sacrementsprocessie door de Ulvenhoutse Dorpstraat.

Een beeld uit her Rijke Roomse Leven: op 15 augustus trok de Sacrementsprocessie door de Ulvenhoutse Dorpstraat.

Op 7 december werd door de gemeenteraad het bestemmingsplan "Herziening Ulvenhout" vastgesteld. Het voorzag in een uitbreiding in de omgeving van de huidige Jachtlaan. De oude situatie vóór de bouwactiviteiten werd op 1 juni van dat jaar vastgelegd op deze luchtfoto.

Op 7 december werd door de gemeenteraad het bestemmingsplan Herziening Ulvenhout vastgesteld. Het voorzag in een uitbreiding in de omgeving van de huidige Jachtlaan. De oude situatie vóór de bouwactiviteiten werd op 1 juni van dat jaar vastgelegd op deze luchtfoto.

Voorafgaand aan de inwijding van het Mariakapelletje op de Bavelse Hei op zondag 5 augustus, vond een bijeenkomst plaats op de speelpolaats van de Brigida-meisjesschool te Bavel.

Voorafgaand aan de inwijding van het Mariakapelletje op de Bavelse Hei op zondag 5 augustus, vond een bijeenkomst plaats op de speelpolaats van de Brigida-meisjesschool te Bavel.

Op 6 september werd het bevrijdingsmonumentje, vervaardigd door Paul Grégoire, onthuld aan de rand van het Ulvenhouts bos

Op 6 september werd het bevrijdingsmonumentje, vervaardigd door Paul Grégoire, onthuld aan de rand van het Ulvenhouts bos

Na de grote watersnoodramp van februari vlogen regelmatig Amerikaanse helicopters van Duitsland naar Zeeland. Een maakte een noodlanding op de Bavelse Hei Nieuw-Ginneken.

Na de grote watersnoodramp van februari vlogen regelmatig Amerikaanse helicopters van Duitsland naar Zeeland. Een maakte een noodlanding op de Bavelse Hei Nieuw-Ginneken.

Op 30 september nam de gemeenteontvanger de heer J. Beljaars afscheid van Nieuw Ginneken. Hij werd opgevolgd door de heer H. van Arendonk

Op 30 september nam de gemeenteontvanger de heer J. Beljaars afscheid van Nieuw Ginneken. Hij werd opgevolgd door de heer H. van Arendonk

In de nog niet verbouwde St. Laurentiuskerk te Ulvenhout werd door de heer J. Peters zijn eerste Heilige Mis opgedragen.

In de nog niet verbouwde St. Laurentiuskerk te Ulvenhout werd door de heer J. Peters zijn eerste Heilige Mis opgedragen.

Op 30 mei werd het 50 jarig bestaan de de Melkfabriek St. Laurentius in Ulvenhout uitbundig gevierd.

Op 30 mei werd het 50 jarig bestaan de de Melkfabriek St. Laurentius in Ulvenhout uitbundig gevierd.

Op 30 mei werd de nieuwe weg tussen Bavel en Ulvenhout, de tegenwoordige Deken Dr. Dirkxweg op feestelijke wijze geopend.Te midden van de Bavelse bevolking zien we, links van de vlaggenmast Burgemeester J. Rouppe van der Voort, Annie Dekkers en de Heer C. Dekkers, hoofd Openbare Werken.

Op 30 mei werd de nieuwe weg tussen Bavel en Ulvenhout, de tegenwoordige Deken Dr. Dirkxweg op feestelijke wijze geopend.Te midden van de Bavelse bevolking zien we, links van de vlaggenmast Burgemeester J. Rouppe van der Voort, Annie Dekkers en de Heer C. Dekkers, hoofd Openbare Werken.

Op 15 september vierde de Heer Dekkers zijn 25 jarig ambtsjubileum als ambtenaar van de gemeente Ginneken en Bavel/Nieuw Ginneken

Op 15 september vierde de Heer Dekkers zijn 25 jarig ambtsjubileum als ambtenaar van de gemeente Ginneken en Bavel/Nieuw Ginneken

Enige personeelsleden tijdens het 25 jarig ambstjubileum van de Heer H. van Arendond op 6 mei van dat jaar. V.l.n.r. Gemeentebode W. Brouwers, Mevr, R. Goossens, de Heer G. Kuijpers, de Heer F. van Unen (ged), Adjudant W. den Brok en Mevr. A. Beljaars.

Enige personeelsleden tijdens het 25 jarig ambstjubileum van de Heer H. van Arendond op 6 mei van dat jaar. V.l.n.r. Gemeentebode W. Brouwers, Mevr, R. Goossens, de Heer G. Kuijpers, de Heer F. van Unen (ged), Adjudant W. den Brok en Mevr. A. Beljaars.

Op 9 april nam Nieuw Ginneken afscheid van burgemeester J.A.M. Rouppe van der Voort (1946-1960). Wegens zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Vught. Hier ziet u hem de de dag met zijn gezin op het bordes van het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in t'Ginneken.

Op 9 april nam Nieuw Ginneken afscheid van burgemeester J.A.M. Rouppe van der Voort (1946-1960). Wegens zijn benoeming tot burgemeester van de gemeente Vught. Hier ziet u hem de de dag met zijn gezin op het bordes van het oude gemeentehuis aan de Raadhuisstraat in t'Ginneken.

Op 1 juni ging het gemeentedeel Heusdenhout met de buitenplaats Weilust over naar de gemeente Breda. Hier de achterzijde van het landhuis in de Nieuw Ginnekense periode, vóór de restauratie van 1969/1970.

Op 1 juni ging het gemeentedeel Heusdenhout met de buitenplaats Weilust over naar de gemeente Breda. Hier de achterzijde van het landhuis in de Nieuw Ginnekense periode, vóór de restauratie van 1969/1970.

Burgemeester Dr. W. de Kort legde op 1juni de eerste steen van het nieuwe gemeentehuis aan het Wilhelminaplein.

Burgemeester Dr. W. de Kort legde op 1juni de eerste steen van het nieuwe gemeentehuis aan het Wilhelminaplein.

Op 6 december werd deze foto gemaakt van het college van Burgemeester en Wethouders in het oude Raadhuis in het Ginneken. Van links naar rechts gemeentesecretaris G. van Zwol, Wethouder H. Oomen, burgemeester Dr. W. de Kort en wethouder H. Geerts.

Op 6 december werd deze foto gemaakt van het college van Burgemeester en Wethouders in het oude Raadhuis in het Ginneken. Van links naar rechts gemeentesecretaris G. van Zwol, Wethouder H. Oomen, burgemeester Dr. W. de Kort en wethouder H. Geerts.

Op 30 oktober werd voor het bevrijdingsmonument de 20 jarige bevrijding van Bavel herdacht.

Op 30 oktober werd voor het bevrijdingsmonument de 20 jarige bevrijding van Bavel herdacht.

Op 17 februari hield de gemeente-archivaris, de Heer dr. F. Brekelmans een lezing in het gemeentehuis over het landgoed Wolfslaar.

Op 17 februari hield de gemeente-archivaris, de Heer dr. F. Brekelmans een lezing in het gemeentehuis over het landgoed Wolfslaar.

De voorbereiding van het bestemmingsplan de Roosberg (Daalakker, Hoge zijde, etc.) vormde de eerste aanzet tot de latere omvangrijke uitbreidingen van Bavel.Hoe Bavel er voor die tijd uitzag zien we op deze foto van 8 mei 1963. Rechts onder het Klooster van de paters van de Heilige Harten, daar vlak boven de stratenaanleg van de Bredase wijk Ypelaar in wording

De voorbereiding van het bestemmingsplan de Roosberg (Daalakker, Hoge zijde, etc.) vormde de eerste aanzet tot de latere omvangrijke uitbreidingen van Bavel.Hoe Bavel er voor die tijd uitzag zien we op deze foto van 8 mei 1963. Rechts onder het Klooster van de paters van de Heilige Harten, daar vlak boven de stratenaanleg van de Bredase wijk Ypelaar in wording

De klas van de meester Niek Kools in de St. Laurentiusschool aan de Ulvenhoutse Dorpstraat. Korte tijd later werd dit gebouw afgebroken en vervangen door de huidige Rosmolenschool

De klas van de meester Niek Kools in de St. Laurentiusschool aan de Ulvenhoutse Dorpstraat. Korte tijd later werd dit gebouw afgebroken en vervangen door de huidige Rosmolenschool

Op 16 juni vierde de Heer G. van Zwol zijn 25 jarige ambdsjubileum als gemeentesecretaris van Nieuw Ginneken

Op 16 juni vierde de Heer G. van Zwol zijn 25 jarige ambdsjubileum als gemeentesecretaris van Nieuw Ginneken

De aanleg van de rijksweg Breda-Tilburg maakte het helaas noodzakelijk dat diverse boerderijen en huizen moesten worden gesloopt. Dit lot in september van dat jaar ook de boerderij van de familie Snijders, Deken Dr. Drikxweg 9 te Bavel.

De aanleg van de rijksweg Breda-Tilburg maakte het helaas noodzakelijk dat diverse boerderijen en huizen moesten worden gesloopt. Dit lot in september van dat jaar ook de boerderij van de familie Snijders, Deken Dr. Drikxweg 9 te Bavel.

In dat jaar werd de normalisering van de rivier de Mark afgerond. In die 3 voorgaande jaren werdenboschten afgesneden, werd de rivier uirgediept en werden stuwen gebouwd. Hoe sterk de rivier vóór die tijd nog kronkelde, laat deze foto uit 1963 zien, genomen ten nooprden van de Markweg.

In dat jaar werd de normalisering van de rivier de Mark afgerond. In die 3 voorgaande jaren werdenboschten afgesneden, werd de rivier uirgediept en werden stuwen gebouwd. Hoe sterk de rivier vóór die tijd nog kronkelde, laat deze foto uit 1963 zien, genomen ten nooprden van de Markweg.

Op 15 december verliep de officiële ingebruikname van de rijksweg A-58 ter hoogte van Bavel anders dan de minister van Verkeer en Waterstaat de heer W. Drees, had gedacht.

Op 15 december verliep de officiële ingebruikname van de rijksweg A-58 ter hoogte van Bavel anders dan de minister van Verkeer en Waterstaat de heer W. Drees, had gedacht.

Eind maart nam Mevr. F. Bastiaansen na 38 jaar afscheid als P.T.T. beambte in Ulvenhout

Eind maart nam Mevr. F. Bastiaansen na 38 jaar afscheid als P.T.T. beambte in Ulvenhout

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1970 tot september 1974, vóór het vertrek van burgemeester dr. W. de Kort (1960-1974) op 29 juni 1974.

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1970 tot september 1974, vóór het vertrek van burgemeester dr. W. de Kort (1960-1974) op 29 juni 1974.

Op 5 juli werd de Ulvenhoutse Michiel Huijben geboren als de 10000 ste inwoner van de gemeente Nieuw Ginneken

Op 5 juli werd de Ulvenhoutse Michiel Huijben geboren als de 10000 ste inwoner van de gemeente Nieuw Ginneken

Op 4 maart werd aan wethouder H. Oomen in verband met zijn 12,5 ambsjubileum, een kandelaar aangeboden door de gemeentesecretaris de Heer mr. drs. Th Bossink.

Op 4 maart werd aan wethouder H. Oomen in verband met zijn 12,5 ambsjubileum, een kandelaar aangeboden door de gemeentesecretaris de Heer mr. drs. Th Bossink.

Op deze opname van 13 april ziet u de in aanbouw zijnde aula van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats de Lichtenberg.

Op deze opname van 13 april ziet u de in aanbouw zijnde aula van de nieuwe gemeentelijke begraafplaats de Lichtenberg.

De pas gerestaureerde molen de Korenbloen te Ulvenhout word op vrijdag 6 mei weer in gebruik genomen.

De pas gerestaureerde molen de Korenbloen te Ulvenhout word op vrijdag 6 mei weer in gebruik genomen.

Gelijk met het afscheid van wethouder H. Oomen werd op 26 augustus de nieuwe vleugel van het gemeentehuis in gebruik genomen.

Gelijk met het afscheid van wethouder H. Oomen werd op 26 augustus de nieuwe vleugel van het gemeentehuis in gebruik genomen.

Op 22 september landde Prins Bernhard op het terrein van de Pekhoeve voor zijn tradionele reünie met de leden van zijn voormalige staf.

Op 22 september landde Prins Bernhard op het terrein van de Pekhoeve voor zijn tradionele reünie met de leden van zijn voormalige staf.

Als gevolg van brandstichting ging in Ulvenhout de eeuwenoude Pekhoeve schuur voorgoed verloren in de nacht van 1 op 2 september, Hier staat het echtpaar Ch. van der Velden-Ossenblok de volgende ochtend te kijken naar de geblakerde resten van hun schuur.

Als gevolg van brandstichting ging in Ulvenhout de eeuwenoude Pekhoeve schuur voorgoed verloren in de nacht van 1 op 2 september, Hier staat het echtpaar Ch. van der Velden-Ossenblok de volgende ochtend te kijken naar de geblakerde resten van hun schuur.

De gemeente Nieuw Ginneken is de periode september 1978 tot september 1982 van zijn voorzitter burgemeester drs. M van de Ven (1974-1987).

De gemeente Nieuw Ginneken is de periode september 1978 tot september 1982 van zijn voorzitter burgemeester drs. M van de Ven (1974-1987).

Burgemeester drs. M van de Ven hield op 25 maart een toespraak in verband met de in gebruikname van de eerste huurwoningen in uitbreidingsplan de Bunder te Bavel.

Burgemeester drs. M van de Ven hield op 25 maart een toespraak in verband met de in gebruikname van de eerste huurwoningen in uitbreidingsplan de Bunder te Bavel.

Nadat de gemeenteraad op 2 oktober1979 besloten had tot de oprichting van een vrijwillige brandweer-organisatie in Nieuw Ginneken werd deze, na een gedegen opleiding, operationeel op 1 juli 1983.

Nadat de gemeenteraad op 2 oktober1979 besloten had tot de oprichting van een vrijwillige brandweer-organisatie in Nieuw Ginneken werd deze, na een gedegen opleiding, operationeel op 1 juli 1983.

Op 14 april vond de officiële opening plaats van de speeltuin, ingericht door de bewoners van de Schoutenlaan e.o. te Bavel.

Op 14 april vond de officiële opening plaats van de speeltuin, ingericht door de bewoners van de Schoutenlaan e.o. te Bavel.

Kort voor de afbraak van het gebouw van de tuinbouw-vereniging Galder aan de st. Jacobstraat. Werd deze foto gemaakt.

Kort voor de afbraak van het gebouw van de tuinbouw-vereniging Galder aan de st. Jacobstraat. Werd deze foto gemaakt.

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1986 - september 1990, vóór het vertrek van burgemeesters drs. M van de Ven op 29 september 1987

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1986 - september 1990, vóór het vertrek van burgemeesters drs. M van de Ven op 29 september 1987

In dat jaar vond op Koninginnedag voor de eerste maal een bijeenkomst plaats van de koningklijke gedecoreerde uit Nieuw Ginneken.

In dat jaar vond op Koninginnedag voor de eerste maal een bijeenkomst  plaats van de koningklijke gedecoreerde uit Nieuw Ginneken

De pas geïnstalleerde burgemeester P. van der Velden (1988 - 1994) organiseerde op 21 september een kennismakingsbijeenkomst voor de jeugd van Nieuw Ginneken.

De pas geïnstalleerde burgemeester P. van der Velden (1988 - 1994) organiseerde op 21 september een kennismakingsbijeenkomst voor de jeugd van Nieuw Ginneken.

Op donderdag 21 september 1989. Bij de officiële openstelling van de Rijksweg A-58 moest burgemeester P. van der Velden zijn pas ontvangen geschenken beschermen tegen de harde wind.

Op donderdag 21 september 1989. Bij de officiële openstelling van de Rijksweg A-58 moest burgemeester P. van der Velden zijn pas ontvangen geschenken beschermen tegen de harde wind.

Tijdens de herinrichting van het gemeentehuis moest het college van burgemeesters en wethouders voor zijn wekelijkse vergadering uitwijken naar andere locaties: Hier wordt in oktober vergaderd in het Koetshuis van Landgoed Anneville.

Tijdens de herinrichting van het gemeentehuis moest het college van burgemeesters en wethouders voor zijn wekelijkse vergadering uitwijken naar andere locaties: Hier wordt in oktober vergaderd in het Koetshuis van Landgoed Anneville.

Op 25 mei verrichte burgemeester P. van der Velden de officiële opening van de Carrousel te Bavel.

Op 25 mei verrichte burgemeester P. van der Velden de officiële opening van de Carrousel te Bavel.

Op 28 juni vond in Bavel een grote historische optocht plaats in verband met het 50 jarig bestaan van de Gemeente Nieuw Ginneken.

Op 28 juni vond in Bavel een grote historische optocht plaats in verband met het 50 jarig bestaan van de Gemeente Nieuw Ginneken.

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1990 tot september 1994 midden in zijn midden Burgemeester P. van der Velden.

De gemeenteraad van Nieuw Ginneken in de periode september 1990  tot september 1994 midden in zijn midden Burgemeester P. van der Velden.

Op 9 november ging de vlag in top tijdens de bouw van het dagcentrum de Bunder te Bavel.

Op 9 november ging de vlag in top tijdens de bouw van het dagcentrum de Bunder te Bavel.

Burgemeester A Bax - Broekaert en Wethouder J. Rops waren op 30 september in Warschau aanwezig bij de officiële onthulling van het monument voor de eeste Poolse panrserdivisie.

Burgemeester A Bax - Broekaert en Wethouder J. Rops waren op 30 september in Warschau aanwezig bij de officiële onthulling van het monument voor de eeste Poolse panrserdivisie.

Onthulling straatnaam "Jack van Gilsplein" in aanwezigheid van de familie van Gils op 8 november t.g.v. de opening S.C.C. 't Klooster.

Onthulling straatnaam