Historie Bavel en Breda

HET HART VAN DE BARONIE EN 6 DORPEN

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Lees artikel


GESCHIEDENIS VAN GEMENGD KOOR BAVEL

Het eerste boek met gegevens over het Bavelse koor vermeld op de erkamenten omslag ‘Confrére St.Caecillia 1795-1880' Er op de eerste beschreven bladzijde lezen we: 1795 Adriaan Schaliboom. hoofdman Pieter Diepstraaten en Jan Diepstraaten. Deekens borsmeester Jan Adriaan Kanters In de borsse bevonden.... Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1250 en 1650

In de loop van zeven eeuwen zijn de katholieken van Bavel op vijf verschillende plaatsen ter kerke gegaan. Vanaf het einde van de dertiende eeuw hadden zij de beschikking over een eenvoudig kerkje aan het begin van de huidige Dorstseweg. Lees artikel


DE KERK VAN BAVEL TUSSEN 1648 EN 1888 (Brigidastraat)

De geschiedenis van de parochie en kerk van Bavel over de periode 1250-1648 werd in de Brieven van Paulus nr. 125, juli 1999, reeds uitvoerig beschreven. Lees artikel

HISTORISCHE GEOGRAFIE VAN BAVEL

Meer dan 700 jaar geleden, op 22 en 25 mei 1299, sloten Guda, abdis, en het convent van de abdij van Thorn enerzijds en Jacob, pastoor van Gilze, Lees verder

Auteur: dr. K.A.H.UI. Leenders

BRIGIDASTRAAT BAVEL

De historisch-geograaf Karel Leenders noemt de Brigidastraat een akkerweg over de open akker van Bavel, Lees verder

KERKPAD, TUSSEN KERKSTRAAT EN TERVOORT

Het Kerkepad in Bavel begint aan de Kerkstraat, vlak bij de kerk en loopt dan langs het park de Groene Long naar Tervoort. Lees verder

KORENMOLEN DE HOOP

Op 22 juni 1865 werd Josephus Franciscus Rommens (Jef; 1e molenaar) eigenaar van het westelijk gedeelte van het perceel aan de Bredaseweg. Lees verderHISTORIE VAN DE KERKSTRAAT

In de vijftiende eeuw kreeg de huidige Kerkstraat enige betekenis voor Bavel. Omstreeks 1485 werd aan dit pad de Brigidakerk gebouwd ter vervanging van een oudere kerk, Lees verder

ONTWIKKELING GEMEENTE NIEUW GINNEKEN

De gemeente Nieuw-Ginneken kwam voort uit de per 1 januari 1942 opgeheven gemeente Ginneken en Bavel. Deze gemeente lag ten zuid-oosten van Breda en was vanaf 1795 Lees artikel

KERKSTRAAT EN KERKEIND

De naam Kerkstraat komt in de publicatie over de toponiemen van Ginneken en Bavel van de toponymist Chr. Buiks niet voor. Buiks geeft wel heel wat vermeldingen van de naam Kerkeind Lees artikel

Alle Artikelen over Breda

MOOIE SCHILDEREN VAN BREDA

Foto oud Breda
nog veel meer afbeeldingen, Klik hier

NS STATION BREDA

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg, Lees verder

GESCHIEDENIS BREDASE ZIEKENHUIZEN

In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afgebeelde Mr. Ludovicus Ingen Housz een ziekeninrichting op aan de Haagdijk.
Lees verder

HISTORIE BREDASE KAZERNE'S

De Chassékazerne is een voormalige militaire kazerne aan de Parade in het centrum van Breda. In 1898 werd begonnen met de bouw van de kazerne, de oplevering was op 1 juli 1899.
Lees verder