HOME

Diverse oude foto's van de Brigidastraat in Bavel.

01-09-1991 School woonhuis Gebouwd in ca. 1915 Deken Dr. Dirckxweg2, nu zit hier Regenboog Apotheek.

1976 Uitbreidingsplan de Eikberg Gezien vanuit het zuidwesten. Betreft het gebied tussen Gilzeweg en Brigidastraat.

Boerderij van Janus Aarts, hij mocht hier blijven wonen zolang hij wilde, later heeb 2 van zijn kleinkinderen ieder een huis op deze grond gebouwd.

Boerderij van Janus Aarts, hij mocht hier blijven wonen zolang hij wilde, later heeb 2 van zijn kleinkinderen ieder een huis op deze grond gebouwd.

Hoek Akkerveld/ Brigidastraat, er moet nog veel gebouwd worden.