HOME

Diverse oude foto's van het centrum in Breda.

1955 Gezien vanuit het zuiden met links C&A en rechts de St. Joostkapel.

1960 Gezien vanuit het zuiden met links C&A en op de achtergrond de Grote Kerk.

1962 Kruispunt Ginnekenstraat (linksonder), Eindstraat (rechtsboven), Karnemelkstraat (links) en de Houtmarkt (rechts)Gezien vanaf de toren van de Maria Hemelvaartkerk.

1967 Linksonder St.Antoniusstraat lin de St. Janstraat . Rechts de grote kerk, Bovenin de St. Barbarakerk (Kathedraal) Aan de Prinsenkade en de Etna fabriek aan de Tramsingel.

1969 Gezien vanuit het noordwesten vanaf de Grote Kerk. Rechtsboven de St. Antoniuskerk in de St. Janstraat en in het midden het Stadhuis.

Jarenlang maakte het warenhuis V&D deel uit van Breda en veel mensen hebben er gewerkt, gewinkeld en zich thuis gevoeld.

De Tolbrug in Breda in de jaren 30.

1944 Bevrijdingsfeesten in de Bredase binnenstad.

1955 Brand V&D.

Centrum 1950.

Breda Panorama foto van Breda uit 1918 Gezien vanuit het zuiden met op de achtergrond de Grote Kerk en rechts daarvan het torentje van de St. Joostkapel en de Maria Hemelvaartkerk.

10-1967 Links het pand van Vroom en Dreesman (V&D) met op de achtergrond de Grote Kerk

Breda De Veemarktstraat in 1894.

Haven en Spanjaarsgat Breda

1965 Bouw ondergrondse parkeergarage.

1964 Gezien vanuit het noordwesten. Op de achtergrond het hoekpand Op de Trapkes van ijzerhandel Van Baarle en Van Riel met links de Nieuweweg en rechts de Markendaalseweg.

03-09-1941 Gezien vanuit het noorden vanaf de Tolbrug Fotocollectie firma Schreurs (vh Stutz) in 1999 geschonken door Georges Phlippeau.

04-1964 Gezien vanuit het zuiden (Markendaalseweg). Op achtergrond de hoge brug met daarachter de duiventoren behorende bij kasteel KMA. Rechts de toren van de Grote Kerk.

8-1965 Het pand rechts op de achtergrond, met het torentje, is het voormalig belastingkantoor en sinds 2006 grand-café Luden. Op de achtergrond in het midden de Duiventoren in het Spanjaardsgat.

1964 Het slopen van de Hoge Brug voor het dempen.

1964 slopen hoge brug.

1965 Bouw ondergrondse parkeergarage.

1964 Gezien vanuit het noordwesten. Op de achtergrond het hoekpand Op de Trapkes van ijzerhandel Van Baarle en Van Riel met links de Nieuweweg en rechts de Markendaalseweg.

Breda De Tolbrug rond 1933 met natuurlijk de Tolbrugstraat richting Haagdijk, rechts op de hoek de kruidenierswinkel van P. de Gruyter en links over de brug de Jan van Polanenkade.

Breda - Markendaalseweg - met links de kathedraal van de H.Barbara. De brug is de Tolbrug met links daarvan de kruidenierswinkel van Piet de Gruijter. Het pand rechts in het water heet De Drie Trapke.

oude Prentbriefkaart.

Breda De Tolbrug in 1909. Links rivier de Mark met een afgemeerd schip en rechts het winkelpand De Trapkes.

4-1964 Gezien vanuit het westen (Prinsenkade). De haven zou in de zomer van 1964 gedempt worden om in 2007 weer geopend te worden. Links de toren van de Grote Kerk.

De haven wordt omstreeks 1960 gedempt in verband met de aanleg van een ondergrondse parkeergarage, hier wordt de Hoge Brug gesloopt.

De Gedempte Haven in Breda omstreeks 1977.

de Haven

Breda De Haven in 1985 met parkeerplaatsen.

Breda De Haven en de Vismarktstraat in 1895.

12-05-1966 Veel belangstelling tijdens opening van de Havengarage, het moment dat het dempen van de haven gereed was, nu is de haven weer een echte haven.

15-2-1965 Gezicht op de bouw van de parkeergarage in de gedempte haven de oude haven is in 1965 gedempt en in 2007 weer geopend.

4-1964 Gezien vanuit het westen. Gat rechts in de kademuur voor afvoer afvalwater. De haven gezien vlak vóór de demping in 1964. In 2007 is de haven vervolgens weer opgengesteld.

1960 Gezien vanuit het noordnoordwesten (vanaf de Hoge Brug). Rechtsmidden de toren van de St. Barbarakerk (Kathedraal). Rechtsachter de Haagdijk. De haven gezien vlak vóór de demping 1964.

1964 De haven wordt gedempt in verband met de bouw van een parkeergarage.

de haven 1960.

1965 Luchtfoto van het gebied ten noordwesten van de Gedempte Haven.

1960 Dichtgevroren Haven in de winter met een schaatsende menigte.

1960 Gezien vanuit het noordnoordwesten (vanaf de Hoge Brug). Rechtsmidden de toren van de St. Barbarakerk (Kathedraal). Rechtsachter de Haagdijk. De haven gezien vlak vóór de demping 1964.

1964 De haven wordt gedempt in verband met de bouw van een parkeergarage.

de haven 1960.

1965 Kiosk van Ger Couvreur.

1965 Luchtfoto van het gebied ten noordwesten van de Gedempte Haven.

Spanjaarsgat Breda.

Spanjaarsgat Breda.

Spanjaarsgat Breda.

Kazernes Breda

Seelig kazerne Breda.

Klooster kazerne.

Centrum 1950.

Klooster kazerne.

1945 De Kloosterkazerne. De kazerne heeft een duidelijk herkenbare kerkvorm en is gebouwd ca. 1500 als kloosterkerk voor de Norbertinessen van St. Catharinadal.Nu zit het Holland casino in het gebouw

1950 Gezien vanaf het Chasséveld, de Kloosterkazerne. Hier staat nu het stadskantoor en het Chassé Theater Links de toren van de Hemelvaartkerk en rechts de toren van de St. Antoniuskerk

1960 Op de voorgrond de Halstraat met op de hoek het Wapenmagazijn en rechts op de achtergrond de Kloosterkazerne, later Holland Casinos, en de huizenrij aan het Kloosterplein.

1961 Op de voorgrond de Halstraat met op de hoek het Wapenmagazijn en rechts op de achtergrond de Kloosterkazerne, later Holland Casinos, en de huizenrij aan het Kloosterplein.

1970 Gezien vanuit het westen. Rechtsachter de Kloosterkazerne.

1961 Op de voorgrond de Halstraat met op de hoek het Wapenmagazijn en rechts op de achtergrond de Kloosterkazerne, later Holland Casinos, en de huizenrij aan het Kloosterplein.

KMA 1855.

Naar boven

Grote Markt

Optreden van waarschijnlijk een Duits orkest in de muziekkiosk op de Grote Markt, achter de muziekkiosk is het bordes van het Stadhuis te zien.

mei 1965 televisie opnamen Grote Markt in Breda

Breda Panorama Breda 2015 .

Een paardentram op de Grote Markt omstreeks 1909.

1929 Kermis op de Grote markt

1898 Grote markt

De Grote Markt in Breda omstreeks 1956.

Breda De Grote Markt in 1941 met links vooraan café-restaurant het Zuid met daarnaast de Boterhal. In het midden de muziekkiosk met rechts daar tegenover het Stadhuis.

1959 Gezien vanuit het noordwesten. Onder het Stadhuis met bordes. Op de Grote Markt nog gelegenheid voor het parkeren van auto's. Rechtsboven de St. Antoniuskerk in de St. Janstraat.

1965 De Grote Kerk gezien vanuit het zuidoosten, tijdens werkzaamheden aan de toren, met op de voorgrond de Grote Markt.

de Havermarkt Breda

Breda Havermarkt in 1916."

Breda. De Havermarkt omstreeks 1899.

Breda De Havermarkt in 1902, in de richting van de Haven en Vismarkt met op achtergrond kruising met Zoutstraat en Hoge Brug ten tijde van de markt.

1950 Gezien vanuit de Catharinastraat. Op de achtergrond de Havermarkt en de toren van de St.Barbara Kathedraal. Rechtsmidden de Graanbeurs met ijskar voor de deur.

1950 Havermarkt gezien vanuit het noorden met achter de benzinepomp garage P.Otten in het pand De Vogelstruys.

1952 Ingang Havermarkt, met rechtsvoor de vismarkt.

Oude vest en Houtmarkt

1950 Gezien vanaf de toren van de St.Antoniuskerk. De westzijde van het Nonnenveld is nog niet bebouwd, er ligt daar een groot stuk grond braak, waarvan ook de zijde aan de Oude Vest niet bebouwd is.

1950 Gezien vanuit het zuidoosten.In het midden de toren van de Grote Kerk in de steigers en links de militaire gebouwen behorende tot de Chassékazerne op het Chasséterrein.

1953 Groepsportret voor de kerk van pastoor, kerkbestuur, misdienaars en koor van de parochie Maria Hemelvaart. Op deze plaats staat nu de Houtmarktpasage.

1953 Groepsportret voor de kerk van pastoor, kerkbestuur, misdienaars en koor van de parochie Maria Hemelvaart. Op deze plaats staat nu de Houtmarktpasage.

9-1953 Maria hemelvaartkerk centrum Gezien vanuit het oostnoordoosten. De huizenrij werd kort na deze datum gesloopt, op de plaats van de kerk is nu de Houtmarkt passage.

1960 Gezien vanaf politiebureau aan de Markendaalseweg. Rechts gedeeltelijk het kantoorgebouw Raad van Arbeid aan de Markendaalseweg 35. Op de achtergrond de Maria Hemelvaartkerk aan de Houtmarkt.

1960 Gezien vanuit het zuidoosten. Hoekpand is voormalig wapenmagazijn maar als tuchthuis gebouwd Rechts daarvan huize de Veste wat plaats heeft moeten maken voor de AMRO bank.

1960 Gezien vanuit het noordnoordwesten de Karrestraat Eindstraat en de Ginnekenstraat met links de Maria Hemelvaartkerk gesloopt in 1967.

1960 Gezien vanuit het noordwesten met op de achtergrond kantoorgebouw Raad van Arbeid en de Maria Hemelvaartkerk.

1960 Gezien vanuit het zuidoosten vanaf de Maria Hemelvaartkerk Gedeelte van het centrum met op de achtergrond de toren van Barbara kathedraal.

1960 Op de achtergrond het postkantoor en rechts de Maria Hemelvaartkerk.

1962 Gezien vanaf de toren van de Maria Hemelvaartkerk met links uit het midden de nieuwbouw van het PTT gebouw, daarnaast iets naar achteren het Katholiek Militair Tehuis en garage de Jong.

1962 Gezien vanuit het oosten vlak voor de verbreding in 1963. Links naast de geparkeerde auto's staat de Maria Hemelvaartkerk.

1962 Kruispunt Ginnekenstraat (linksonder), Eindstraat (rechtsboven), Karnemelkstraat (links) en de Houtmarkt (rechts)Gezien vanaf de toren van de Maria Hemelvaartkerk

1964 Op de voorgrond gedeelte van het nieuwe pand van de Raad van Arbeid, op de achtergrond Maria Hemelvaart kerk in de Ginnekestraat en Oude Vest met postkantoorOp de voorgrond gedeelte van het nieuw.

1965 Vanuit de toren van de maria hemelvaartlinks op de voorgrond de St. Antoniuskerk in de St. Janstraat Op de achtergrond de St. Josephkerk die in 1976 gesloopt is.

1967 de maria hemelvaart kerk.

23-7-1966 Gezien in de richting van de Houtmarkt. Op de achtergrond links postkantoor PTT met daarachter de Maria Hemelvaartkerk (later gesloopt).

1960 Gezien vanuit het noordnoordwesten de Karrestraat Eindstraat en de Ginnekenstraat met links de Maria Hemelvaartkerk gesloopt in 1967.

1960 Gezien vanuit het noordwesten met op de achtergrond kantoorgebouw Raad van Arbeid en de Maria Hemelvaartkerk.

1960 Gezien vanuit het zuidoosten vanaf de Maria Hemelvaartkerk Gedeelte van het centrum met op de achtergrond de toren van Barbara kathedraal.

1960 Gezien vanuit het zuidoosten. Hoekpand is voormalig wapenmagazijn maar als tuchthuis gebouwd Rechts daarvan huize de Veste wat plaats heeft moeten maken voor de AMRO bank.

1960 Op de achtergrond het postkantoor en rechts de Maria Hemelvaartkerk.

1961, Maria Hemelvaartkerk en Postkantoor PTT.

1962 Op de voorgrond klaslokalen van de St. Franciscus- of meisjesschool en het fietsenhok Zijgevel van de R.K. Kerk O.L. Vrouw ten Hemelopneming.

1962 Gezien vanaf de toren van de Maria Hemelvaartkerk Markendaalseweg met politiebureau, met op de achtergrond de Seeligkazerne richting Tuinzigt.

1962 Gezien vanuit het oosten vlak voor de verbreding in 1963. Links naast de geparkeerde auto's staat de Maria Hemelvaartkerk.

1962 Ginnekenstraat (linksonder), Concordiastraat (hijskraan), Markendaalseweg (garage Leendert Vriens) richting BoeimeerGezien vanaf de toren van de Maria Hemelvaartkerk.

1964 Afhijsen van Diaconessenbrug ofwel Vierwindenbrug Rechts nog te zien de toren van de Maria Hemelvaartkerk, die in 1967 afgebroken zou worden.

04-1964 Gezien vanuit het zuiden (Markendaalseweg). Op achtergrond de hoge brug met daarachter de duiventoren behorende bij kasteel KMA. Rechts de toren van de Grote Kerk.

De Houtmarkt in Breda omstreeks 1964.

1965 Vanuit de toren van de maria hemelvaartlinks op de voorgrond de St. Antoniuskerk in de St. Janstraat Op de achtergrond de St. Josephkerk die in 1976 gesloopt is.

23-7-1966. binnenstad. Karnemelkstraat, Houtmarkt.

23-7-1966 Gezien in de richting van de Houtmarkt. Op de achtergrond links postkantoor PTT met daarachter de Maria Hemelvaartkerk (later gesloopt).

1967 Afbraak Maria Hemelvaartkerk nu Houmarkt.

1967 de maria hemelvaart kerk.

1970 Kruispunt Ginnekenstraat Eindstraat Karnemelkstraat Politiebureau midden.

1970.

1970.

1970 Kruispunt Ginnekenstraat Eindstraat Karnemelkstraat Politiebureau midden.

1971 Vlaszak

van Coothplein en Nieuwe Ginnekenstraat binnenstad Breda

1954 van Coothplein.

Leerlingen van de Ambachtschool zijn aan het begin van de 2e wereldoorlog bezig met het graven van een loopgraaf aan de Marksingel bij het van Coothplein.

Nu van Coothplein 19.00 toen Ginnekenpoort.

Stadspoort 1870.

1967 Gezien vanaf de Toren van de later gesloopte Maria Hemelvaartkerk (Houtmarkt). Boven in het midden café-restaurant van Ham aan het van Coothplein. Linksboven de Lange Stallen met aan de overzijde de Chasé kazerne.

van Coothplein.

Jaren 50 van Coothplein.

De Nieuwe Ginnekenstraat in Breda in 1920.

De Nieuwe Ginnekenstraat in Breda omstreeks 1951.

Breda Het van Coothplein in 1981.

De Ginnekenstraat in Breda omstreeks 1903.

De Ginnekenstraat in Breda omstreeks 1969.

Breda Het Van Coothplein in Breda in 1931.

Breda Het van Coothplein rond 1900.

1966 Gezien vanuit het zuidoosten.Links de Lange Stallen met op de hoek frituurkraam van Christ. Op achtergrond rechts voorbij de Chassékazerne garagebedrijf van de Jong Sinds 1992 is hier het hotel.

1895 van Coothplein.

Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat, hier lag voorheen alleen een fiets/voetgangers brug op de achtergrond het oude diaconesseziekenhuis dit ziekenhuis was hier aan de Wilhelminasingel gevestigd van 1903 tot 1959, toen betrok men een nieuwbouw aan de Langendijk.

14-10-1961 tussen het van Coothplein en de Fellenoordstraat. Op de achtergrond het bovenstuk van de molen Het Fortuijn. De ronde poort in het midden is de ingang van de Prinses Julianaschool

1940 Wilhelminabrug Duitsers vallen binnen in Breda, Begin 2e wereldoorlog.

1945 Achter ons Ginnekenweg, voor ons Wilhelminastraat, links de Baronielaan en rechts de Parkstraat.

1945 Achter ons Ginnekenweg, voor ons Wilhelminastraat, links de Baronielaan en rechts de Parkstraat.

1950 Fortuin Gezien vanaf het schoolplein van de Prinses Julianaschool. De molen stond aan het Van Coothplein. De romp is in 1986 gesloopt. Rechts het torentje van de Ambachtschool

1950 Het Diaconessenziekenhuis (later kantoor Dienst Openbare Werken) nu staat hier een appartements gebouw, hoek wilhelminasingel en Gen. Maczekstraat.

3-1961 Gezien vanuit het zuidzuidwesten. Op de achtergrond het bovenstuk van de molen Het Fortuijn, Links Fellenoordstraat en rechts het van Coothplein.

24-10-1961 Hoofdkantoor Wagemakers Lakfabriek. Generaal Maczekstraat, tegenover de Zandberglaan.

30-5-1970 Ginnekenstraat. Gezien vanuit het noorden in de richting van het Van Coothplein. Op de achtergrond hotel van Ham met links daarvan de ingang naar het Grand theater.

1955 Nieuwe Ginnekenstraat.

1955 Wilhelminastraat.

1961 Gezien vanuit het noordoosten. Links naast de Hema de winkel van VELO in wasmachines. VELO was een Nederlands wasmachine merk. Rechts van de Hema Het Lingeriehuis.

1960 Gezien vanuit het zuiden met links C&A en op de achtergrond de Grote Kerk.

1960 De nieuwe brug over de Wilhelminasingel verbind de Generaal Maczekstraat met de Vierwindenstraat, Hier is de Vierwindenstraat nog enkelbaans.

1960 Gezien vanuit het oosten. Links op de hoek net nog te zien het ANWB kantoor. Rechts het Diaconessen ziekenhuis, later bouw en woningtoezicht Breda, Nu staan er appartementen.

1960 Gezien vóór de aanleg van de nieuwe verkeersbanen aansluitend op de nieuwe brug over de Wilhelminasingel. Links de toegangspoort tot het Chasséterrein met Chassékazerne.

1960 Voor de aanleg van de wilhelminabrug Vierwindenstraat links oude poort Chasse kazerne.

1964 Gezien vanuit het zuidwesten. Het pand aan de overkant is het voormalige diaconessenziekenhuis. Vierwindenbrug voorheen Diaconessenbrug.

1964 Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat.

Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat.

1970 Keizerstraat links de frituur Christ.

1950 Het Diaconessenziekenhuis (later kantoor Dienst Openbare Werken) nu staat hier een appartements gebouw, hoek wilhelminasingel en Gen. Maczekstraat.

Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat, hier lag voorheen alleen een fiets/voetgangers brug.

30-5-1970 Ginnekenstraat. Gezien vanuit het noorden in de richting van het Van Coothplein. Op de achtergrond hotel van Ham met links daarvan de ingang naar het Grand theater.

1955 Nieuwe Ginnekenstraat.

1955 Wilhelminastraat.

1961 Gezien vanuit het noordoosten. Links naast de Hema de winkel van VELO in wasmachines. VELO was een Nederlands wasmachine merk. Rechts van de Hema Het Lingeriehuis.

1957 toren van de Grote Kerk. Rechtsboven het Groot Arsenaal behorende tot de Seeligkazerne. Linksboven de romp van Molen Het Fortuijn en het torentje van de Ambachtsschool.

te veranderen 1960 Gezien vóór de aanleg van de nieuwe verkeersbanen aansluitend op de nieuwe brug over de Wilhelminasingel. Links de toegangspoort tot het Chasséterrein met Chassékazerne.

1960 Voor de aanleg van de wilhelminabrug Vierwindenstraat links oude poort Chasse kazerne.

1956 Baronielaan. Op de achtergrond de Heilig Hartkerk. Rechts de Wilhelminastraat.

1964 Gezien vanuit het zuidwesten. Het pand aan de overkant is het voormalige diaconessenziekenhuis. Vierwindenbrug voorheen Diaconessenbrug.

1964 Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat.

Werkzaamheden aan de bouw van de nieuwe Vierwindenbrug over de Mark van de Gen. Maczekstraat naar de Vierwindenstraat.

1965 Garagebedrijf Leendert Vriens.

1970 Keizerstraat links de frituur Christ.

Kasteelplein Breda

Kasteelplein Breda.

Kasteelplein Breda.

Boschstraat Breda

1965 Oude vest met rechts de Boschstraat, Op de hoek zie je nog het Luxer theater, een van de bioscopen die Breda toen rijk was samen met het Casino theater in de Catharinastraat en Het Grand Theater aan het van Coothplein.

1979 Gezien vanuit het oosten. Rechts het Luxor theater (bioscoop) later gesloopt voor doortrekking van de Vlaszak. Links bij het stoplicht lesauto van Kantelberg. Aan de overkant rechts de meubelzaal.

1950 boschstraat Links bioscoop Luxortheater en vooraan rechts het oude mannenhuis later centrum voor beeldende kunst De Beyerd

Korte Boschstraat Breda.

Breda De Boschstraat rond 1953 met links Cultureel Centrum de Beyerd met torentje (voorheen Oudemannenhuis en vanaf 2008 Graphic Design Museum, inmiddels MOTI).

Kloosterplein en Claudius Prinsenlaan Breda

5-1955 Gezien vanuit het zuiden vanaf de Lovensdijkstraat. Links van de lantaarnpaal de Boschpoort gevangenis (ofwel Koepelgevangenis).

1950 boschstraat Links bioscoop Luxortheater en vooraan rechts het oude mannenhuis later centrum voor beeldende kunst De Beyerd.

Kloosterplein van Voor de Claudius Prinsenlaan.

De Oude Vest omstreeks 1963.

1953 Gezien vanuit het zuidwesten vóór de doorbraak ten behoeve van de Claudius Prinsenlaan. Rechts ingang Kloosterlaan en links de poort-ingang van transportbedrijf Stoof.

1954 Feestelijke opening nieuwe Claudius prinsenlaan naar het centrum Gezien vanuit het oosten. Op de achtergrond de toren van de Grote Kerk in de steigers. Links de Kloosterkazerne, hiet is nu het Chassé theater en het stadskantoor.

1965 Claudius prinsenlaan Gezien vanuit het oosten. Links de militaire gebouwen behorende tot de Chassékazerne op het Chasséterrein en op de achtergrond de toren van de Grote Kerk.

1965 Claudius prinsenlaan wilhelminasingel Gezien vanuit het oosten met links en rechts de Wilhelminasingel. Op de achtergrond de toren van de Grote Kerk.

9-1953 Kloosterplein Gezien vanuit het westen vóór de doorbraak ten behoeve van de Claudius Prinsenlaan. Rechts een gedeelte van de Kloosterkazerne. Links de Kloosterlaan.

9-1953 Kloosterplein Gezien vanuit het zuiden vóór de doorbraak ten behoeve van de Claudius Prinsenlaan. Ingang Vlaszak links en Beyerd rechts. Links ook het pand van de Kon. erk. harmonie de Unie.

1953 Gezien vanuit het zuidwesten vóór de doorbraak ten behoeve van de Claudius Prinsenlaan. Rechts ingang Kloosterlaan en links de poort-ingang van transportbedrijf Stoof.

1954 Feestelijke opening nieuwe Claudius prinsenlaan naar het centrum Gezien vanuit het oosten. Op de achtergrond de toren van de Grote Kerk in de steigers. Links de Kloosterkazerne, hiet is nu het Chassé theater en het stadskantoor.

1955 Nieuwe Claudius Prinsenlaan. Gezien vanuit het zuidoosten.In het midden de toren van de Grote Kerk in de steigers en links de militaire gebouwen behorende tot de Chassékazerne op het Chasséterrein

1965 Claudius prinsenlaan Gezien vanaf het Kloosterplein (westen) met rechts de militaire gebouwen behorende tot de Chassékazerne op het Chasséterrein.

1965 Claudius prinsenlaan wilhelminasingel Gezien vanuit het oosten met links en rechts de Wilhelminasingel. Op de achtergrond de toren van de Grote Kerk.

1965 Claudius prinsenlaan Gezien vanuit het oosten. Links de militaire gebouwen behorende tot de Chassékazerne op het Chasséterrein en op de achtergrond de toren van de Grote Kerk.

1970 Congrescentrum Het Turfschip

5-1955 Gezien vanuit het zuiden vanaf de Lovensdijkstraat. Links van de lantaarnpaal de Boschpoort gevangenis (ofwel Koepelgevangenis).

Singels Breda

1950 Singel en stadsdeel van Breda Rechtsboven de weegwerktuigenfabriek van Molenschot De in bebouwing zijnde straat op de voorgrond is de Loopschansstraat Zie De Stem dd 26 augustus 1989, Bredaas dagboek.

1945 Auto's (Ford) in showroom N.V. Automobiel Mij. Brabant van J.H.A.M. van den Heuvel

1947 Gezien vanaf de Grote Toren deel Tramsingel Markkade en stukje Belcrum Rechts het Spanjaardsgat

Breda De Tramsingel in 1961.

Breda De Etnafabriek aan de Tramsingel, net na de Tweede Wereldoorlog rond 1947.

De Tramsingel in Breda in 1928.

De Tramsingel met de ETNA fabriek begin jaren '30.

De Tramsingel in Breda omstreeks 1932 met de tramrails duidelijk zichtbaar.

Breda De Oranjesingel in 1976. Op de achtergrond de St.Josephkerk aan de Ceresstraat kort voor de sloop.

Prinsenkade Breda

De Prinsenkade in Breda omstreeks 1960.

In het midden de Kwatta fabriek met daarachter de Gasfabriek. Rechts van de Kwattafabriek, het brede pand, is het voormalige St. Willibrordusweeshuis. Boven het militair terrein van de Koninklijke Militaire accademie.

De Nieuwe Prinsenkade omstreeks 1906. Op de achtergrond het postkantoor aan de Vismarktstraat (pand met toren) en de Grote Kerk.

De Nieuwe Prinsenkade in Breda in 1928.

De Middellaan gezien vanuit de Schorsmolenstraat omstreeks 1915.

De Middellaan gezien vanuit de Schorsmolenstraat omstreeks 1915.

8-1965 Het pand rechts op de achtergrond, met het torentje, is het voormalig belastingkantoor en sinds 2006 grand-café Luden. Op de achtergrond in het midden de Duiventoren in het Spanjaardsgat.

1965 Voorgrond Kwatta ertegenover Etna Achtergrond Gasfabriek en CSM.

1964 Gezien vanaf de toren van de Grote Kerk met rechts het Spanjaardsgat waarvan de Granaattoren in de steigers staat. Onder het belastingkantoor.

In het midden de Kwatta fabriek met daarachter de Gasfabriek. Rechts van de Kwattafabriek, het brede pand, is het voormalige St. Willibrordusweeshuis.

Wijken binnenstad Breda

mei 1965

30-5-1970. Ginnekenstraat richting Karnemelkstraat, Houtmarkt.

10-1967 Links het pand van Vroom en Dreesman (V&D) met op de achtergrond de Grote Kerk.

1950 Karrestraat.

1955 Gezien vanuit het zuiden met links C&A en rechts de St. Joostkapel.

1957 toren van de Grote Kerk. Rechtsboven het Groot Arsenaal behorende tot de Seeligkazerne. Linksboven de romp van Molen Het Fortuijn en het torentje van de Ambachtsschool.

1964 Gezien vanaf de toren van de Grote Kerk met rechts het Spanjaardsgat waarvan de Granaattoren in de steigers staat. Onder het belastingkantoor.

1969 Gezien vanuit het noordwesten vanaf de Grote Kerk. Rechtsboven de St. Antoniuskerk in de St. Janstraat en in het midden het Stadhuis.

1965 Garagebedrijf Leendert Vriens.

1965 Kiosk van Ger Couvreur.

1966 Gezien vanuit het westen. Het terrein van de gesloopte Maria (midden)Hemelvaartkerk is nog parkeerplaats. Rechtsboven de watertoren aan de Wilhelminasingel.

1970 Sanering is in gang gezet waardoor er in latere jaren een geheel nieuwe wijk zal ontstaan.

30-5-1970. Ginnekenstraat richting Karnemelkstraat, Houtmarkt.

10-1967 Links het pand van Vroom en Dreesman (V&D) met op de achtergrond de Grote Kerk.

Lange Gampelstraat 1921 nu Pelmolenstaat.

1955 Ridderstraat.

23-7-1966. binnenstad. Karnemelkstraat, Houtmarkt.

het Turfschip Chasseveld Breda

1975 het turfschip.

Turfschip 1970

1975 het turfschip.

Turfschip 1970

Turfschip 1970

Politiebureau Markendaalseweg en Belastingkantoor Gasthuisvelden Breda

1964 Het nieuwe politiebureau.

1963 Links is een deel van de nieuwbouwvleugel aan de Oede van Hoornstraat te zien. Vóór het gebouw staan geparkeerde auto's. 4 november 1963 gereed.

1966 Gezien vanuit het politiebureau in het westen. Het terrein van de gesloopte Maria (midden)Hemelvaartkerk is nog parkeerplaats. Rechtsboven de watertoren aan de Wilhelminasingel.

1970 Belastingkantoor aan de Gasthuisvelden.