HOME

Diverse oude foto's van de Kerk in Bavel.

29-5-1991 Restauratie van de kerktoren.

1935 Maria Hemelvaart kerk in Bavel.

1974 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.

Maria Hemelvaartkerk 26-10-1963.

Juli 1934 Maria Hemelvaartkerk.

aanleg a27 Op de voorgrond een boerenschuur aan de Veenstraat. Op de achtergrond de Maria Hemelvaartkerk 1970.

Zicht op de kerk.

Oogstdank viering in de kerk.

1974 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.

Maria Hemelvaart kerk.

1967 Zicht op de kerk.

1974 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.

Kerk 1905 met aan de linkerkant Cafe Bruininks.

Bavel-9-1979 vanuit de Apestaart gezien.

Bavel-Orgelbouwer Rinus Koole met links Jan Monden en rechts Frans Schuurmans bij de restauratie van het Kerkorgel 06-06-2003.

Bavel-Pastoor Vermeulen 31-8-1972 gaat op 3 september 1972 met Emiraat (pensioen).

De kerk gezien vanuit de achterkant van de Jongensschool, aan de linkerkant staat nu de Huif.

1910 een groep schoolkinderen aan de zijkant van de kerk in 1910.

1910 De bavelse kerk in 1910.

Kloosterstraat met op de achtergrond de Maria Hemelvaart kerk, Rechts zie je nog het huis dat is verdwenen, hiet is nu het Jack van Gilsplein.

11-04-1917 achterzijde van de huizen an de Brigidastraat met links de Voormalige Gemeenteschool (Hier zit nu Taste en de Komkommerin) daar rechts naast zit Bakker van Kuik en daarnaast het huis van de Bovenmeester 1901 gebouwd en daarnaast de Toenmalige lagere school (nu regenboog apotheek).

1963 Maria Hemelvaartkerk. Links zie je de schuur en winkel van Bakker van Kuik. Slagerij van Kuik was toen nog gevestigd op Kerkstraat 6.

1975 Rechts zie je de biblotheekbus die toen wekelijks in Bavel stond.

1974 In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert men wilde eerst een nieuwe kerk bouwen, maar heeft daar vanaf gezien.

1980 Gezien vanuit het noorden. Links op de voorgrond het café-restaurant van Bruininks en links op de achtergrond de H.Maria Hemelvaartkerk.

Het herdenkingsmonument voor de Polen.De Poolse soldaten hebben op 28 oktober 1944 Bavel bevrijd. Dit monument is om de gesneuvelden te eren.

Pastoor Doens, de Bavelse pastoor in oorlogstijd.

Bavelse kerk gezien vanuit de Apestaart.

Historische winterse foto van de Bavelse Kerk.

1910 De bavelse kerk in 1910.

Maria Hemelvaartkerk te Bavel op 23 mei 1887 werd de kerk gewijd door de Bisschop Leijten, de kerk heeft 66000 Gulden gekost wat de kerk uit eigen middelen betaalde.

Achterkant van de Jongensschool rechts, links was tussen 1947 en 1981 het postkantoor gevestigd in de huiskamer van de fam. Diepstraten (Hier zit nu Taste en de Komkommerin).

1963 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.

1939 Prijsuitreiking bij de Bavels ruitersportvereniging. Het kerkplein was nog niet verhard.

Kloosterstraat in 1925 met de achterkant van de Kerk.

1930 Kloosterstraat met rchts het in 1923 gebouwde klooster, het patronaatsgebouw daarvoor stamt uit 1911 en werd in 1973 afgebroken en nu is hiet het Jac van Gilsplein.

1963 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.

1963 Het oude altaar staat hier nog op het priesterkoor. In 1974 is de kerk van binnen en van buiten gerestaureert en toen is ook het altaar verdwenen. Het altaar is stukgeslagen en met de brokstukken heeft men toen het priesterkoor opgehoogd.