HOME

Diverse oude foto's van de Klokkenberg Breda.

1950 Grondwerk het allereerste voorbereidende werk het bouwrijp maken van het terrein Dit gebeurde onder leiding van professor Bijlhouwer Er werd onder andere ca. 140000 m3 zand verzet.

1950 Het latere Medisch Centrum met op de achtergrond de meanderende Mark.

1951 Bouw klokkenberg.

1955 de klokkenberg.

1965 Aanleg zwembad bij de Klokkenberg.

1965 Klokkenberg.

1966 de Klokkenberg Gezien vanuit het noordwesten. Gelegen aan de rand van het Mastbos. Sanatorium voor TBC patiënten.

1968 Gezien vanuit het noorden met linksboven medisch centrum De Klokkenberg en linksonder het Markdal. Rechtsmidden de hockyvelden van Zwart Wit.

24-9-1968 Klokkenberg.

27-11-1951 Feestelijkheden tijdens eerste steenlegging van het R.K. Sanatorium De Klokkenberg.

27-11-1951 Mis ter gelegenhied van de eerste steenlegging van het R.K. Sanatorium De Klokkenberg Eerste steenlegging door Commissaris der Koningin prof. dr. J.W. de Quay.