HOME

Diverse oude luchtfoto's Breda.

Gebied gelegen tussen Baronielaan (rechtsonder) en Bavelselaan (linksboven) gezien vanuit het noordwesten 1923.

10-1951 De Dr.Struykenstraat is nog in aanleg. Op het huidige Dr.struykenplein staat nog de boerderij de Kleiberg.

10-1950 Groenedijk, Hamdijk.

10-1951 De Heuvelbrink wordt aangelegd Verder zichtbaar de Flierstraat Oranjeboomstraat en Zuidelijke Rondweg Op de punt van de Oranjeboomstraat en de Ruitersboslaan de voormalige herberg de Oranjeboom.

10-1951 De Ignatiusbrug is nog niet gebouwd. De Tuinbouwlaan bestaat nog uit twee delen die niet met elkaar verbonden zijn. Het Moederhuis Mater Dei aan de Hopmansstraat is in aanbouw.

10-1951 Gezien vanuit het noorden. Bovenin de Zuidelijke Rondweg met links, onder de weg, de voetbalvelden van TVC. Rechts, de straat met bomen, is de Mastbosstraat. Rechtsboven het buurtschap de Rith.

10-1951 Gezien vanuit het oosten. Rechtsboven het complex van conservenfabriek Hero.

10-1951 Hamdijk, Groenedijk.

10-1951 Rechts de Belcrumhaven met uiterst rechts Backer en Rueb. In het midden fabriekscomplex van de Hollandse Kunstzijde Industrie (HKI) en Gildewijk.

1940 De Trip van Zoudtlandtkazerne en Sportpark II.

1940 Sportpark I, de Trip van Zoudtlandtkazerne en Sportpark II.

1947 Gezien vanaf de Grote Toren deel Tramsingel Markkade en stukje Belcrum Rechts het Spanjaardsgat.

1950 Boeimeer met Van Sonsbeeckpark Uit het midden ligt het Nac stadion en zwembad 't Ei.

1950 De stad vanuit de lucht gezien vanaf het Wilhelminapark naar het N.W. , met in het midden de Chassékazerne en het Chasséterrein.

1950 Industrieterrein De Krogten in aanleg Midden op de foto het parkje De Trekpot. Het terrein van de Veemarkt is nog beplant met bomen en van het slachthuis gescheiden door de Veestraat.

1950 Julianalaan en het nog onbebouwde gebied ten zuiden daarvan Onder in het midden het van Sonsbeeckpark en zwembad 't Ei. Let op Zaanmark.

1950 Onder het Wilhelminapark met vijver. Daarboven het Chasséterrein met de Chassékazerne en daarachter de Lange Stallen Rechts van het Wilhelminapark de watertoren aan de Wilhelminasingel.

1950 Speelhuislaan en Terheijdenseweg De Minckelerstraat is al voor een gedeelte aangelegd. Let op de Lachappellestraat en de diverse fabrieken ten noorden van de Terheijdenseweg.

1950 In het midden het park Valkenberg met daarboven het militair van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) met Kasteel van Breda Linksonder het Chasséterrein met Kloosterkazerne.

1951 Biesdonkweg, Terheijdenseweg, Kadijkje.

1951 Complex Haagpoort St Jozefbouw.

1951 Crogtdijk en het parkje de Trekpot.

1951 De Molenlei, de Lovensdijk en een gedeelte van de Heusdenhoutseweg.

1951 De thans verdwenen Walstraat is nog goed te onderscheiden.

1951 Gebied ten oosten van het St. Ignatius ziekenhuis.

1951 Gezien vanuit het zuiden. Linksonder de Seeligkazerne. Rechts de Chassékazerne met links daarvan de nieuwe telefooncentrale van de ptt in aanbouw aan de Oude Vest.

1951 Gebied ten oosten van het St. Ignatius ziekenhuis.

1951 Hamdijk, Terheijdenseweg, Biesdonkweg.

1951 Heusdenhoutsestraat en Molenlei.

1951 Heusdenhoutsestraatje, Lagekantstraatje en Molenlei.

1951 In het midden de St. Barbarakerk aan de Prinsenkade. Links in het midden de Grote Kerk met daaronder het terrein van de KMA met de Granaat- en Duiventoren in het Spanjaardsgat.

1951 In het midden onderin de Zuidelijke Rondweg en richting rotonde de Roskam en Rijsbergseweg.

1951 Julianalaan, Boeimeerweg, Baronielaan en de Zuidelijke Rondweg De Graaf Hendrik III-laan is in aanleg.De rivier de Mark is reeds verlegd.Let op het oude tracé van de Cimburgalaan.

1951 Linksboven de Granaat- en Duiventoren in het Spanjaardsgat en de Haven Rechts daarvan het militair terrein van de Koninklijke Militaire Academie (KMA) met het Kasteel van Breda.