HOME

Diverse oude foto's van de Scholen in Bavel.

de Aloysius jongensschool met aan de voorkant de speelplaats, hier is nu de apotheek gevestigd. De fotograaf staat naast de kerk, Er is nog geen kerkplein.

Een foto van de oude Aloysius jongensschool, (hier is nu de apotheek gevestigd.

01-09-1991 School woonhuis. Gebouwd in ca. 1915 Deken Dr. Dirckxweg 2.

Het huis waar de hoofd van de school woonde.

De Aloysius jongensschool, nu is rond de speelplaats (Nog aan de voorkant) een hek geplaatst.

De Aloysius jongensschool op een wat latere datum, de speelplaats is hier al naar achter het gebouw verplaatst.

De Aloysius Jongensschool (nu apotheek de Regenboog).

De achterkant van de Aloysiusschool. Op de plaats van het stroomhuisje staan nu appartementen en is de schoolstraat. En aan de linkervoorzijde zal rond 1973 sporthal de huif gebouwd worden.

Zijkant van de De Aloysius Jongensschool (nu apotheek de Regenboog).

De speelplaats van de De Aloysius Jongensschool (nu apotheek de Regenboog), nu is hier de schoolstraat en stan er apartementen.

Meester van de Poel, in oorlogstijd en nog enige tijd erna was meester van de Poel de bovenmeester van de Aloysius jongensschool

2e klas Aloysiusschool in Bavel met meester Diepstraten als onderwijzer.

1e klas Aloysiusschool 1952 met Juffrouw Vermeulen.

Klas uit 1934 van de Aloysiusschool jongensschool te Bavel.

Klas uit 1934 van de Aloysiusschool jongensschool te Bavel.

De Brigida meisjesschool op deze plaats staan nu appartementen voor ouderen en een pizzeria, aan de voorkant van het plein (nu Jack van Gilsplein) stond het patronaat.

De Brigida meisjesschool op deze plaats staan nu appartementen voor ouderen en een pizzeria, aan de voorkant van het plein (nu Jack van Gilsplein) stond het patronaat.

De Brigida meisjesschool op deze plaats staan nu appartementen voor ouderen en een pizzeria, aan de voorkant van het plein (nu Jack van Gilsplein) stond het patronaat.

De huishoudschool in de Pastoor Doenstraat in Bavel in 1980.

Bouw van een Nieuwe school in de Schoolstraat, de Tweeschaar, (bestaat niet meer, er staan nu apartementen)

Basisschool de Tweeschaar in de schoolstraat, inmiddels verdwenen, er staan hier na apartementen.

Zondag 5 augustus 1951 werdt een feestelijke openluchtdienst gehouden voor de opening van de mariakapel aan de Roosbergseweg, Hierna werd het Mariabeeld in processie naar de kapel gebracht.

1973 Het patronaat, er was toen nog geen sporthal en werden de Bavelse aktiviteiten hier gehouden, ook gymlessen werden in het patronaat gehouden, het stond aan de Kloosterstraat voor de Brigida meisjesschool, nu Jack van Gilsplein.

1910 Groepsportret Lagere schoolklas .

1910 Groepsportret van een kleuterklas voor het Patronaatsgebouw.

Schoolklas voor het patronaat, zij staan aan de Kloosterstraatzijde.