HOME

historische foto's van de Singels in Breda

Tramsingel met op de achtergrond in het midden de gashouder, rechts de Kwattafabriek en geheel links zijn nog de letters van de Etna in spiegelbeeld zichtbaar.

Hoek julianalaan, Graaf Hendrik III laan en de Irenestraat.

Hoek julianalaan, Graaf Hendrik III laan en de Irenestraat. Huidige situatie.