HOME

Diverse oude foto's van de Wijk IJpelaar Breda. De IJpelaar is gebouwd tussen 1962 en 1970.

11-1962 Bouw nieuwe school rk LTS Gezien vanuit de Poolseweg. Rechts een deel van de aula en links daarvan de theorielokalen en de directeurs- en lerarenkamer.

15-06-1964 Eerste heipaal voor het bouwplan IJpelaar.

19-7-1978 Groot ijpelaardreef Jan de Doperkerk.

19-7-1978 Groot ijpelaardreef St. Jan de Doperkerk.

1945 nieuwbouw Seminarie ypelaar nadat tijdens de bevrijding op 28 october 1944 het in brand was geschoten door een Poolse tank.

1950 Valkenierslaan Verm. het gedeelte tussen weg naar het huidige sportpark de Blauwe kei en de Loevesteinstraat. Het is winter er ligt sneeuw. De straatverlichting hangt nog aan draad, midden boven.

1960 Gezien in de richting van Bavel vanuit noordwestelijke richting, ongeveer vanaf kruispunt Zwijnsbergenstraat - Loevesteinstraat. Op de achtergrond de molen De Hoop met links daarachter de kerktoren van Bavel.

1971 Claudis prinsenlaan Rijksweg 63 links koepel rechts Michaëlkerk brabantpark.

5-1955 Gezien vanuit het noordwesten in de richting van de Allerheiligenweg. De woning met schuur op Bavelselaan 94 zijn later gesloopt voor de aanleg van de Allerheiligenweg.

6-8-1955 B Gezien vanuit het zuidwesten. In het midden de Fatimakerk met ernaast gelegen de pastorie (Fatimastraat 1-3). Het voetbalveld is van de voetbalvereniging De Baronie. Deze vereniging verhuist later naar het Sportpark Blauwe kei.

Flodderdreef Bavel met op de achtergrond de IJpelaar.

5-1955 Gezien vanuit het noordwesten in de richting van de Allerheiligenweg. De woning met schuur op Bavelselaan 94 zijn later gesloopt voor de aanleg van de Allerheiligenweg.