BAVEL.INFO Historie Bavel en Breda

Klik op een foto om de foto te vergroten

Eerste vermelding van de naam Breda in een oorkonde die een schenking aan de abdij van Affligem betreft en waar Arnulfus (Arnulf) en Ingelbertus (Engelbrecht) van Breda als getuigen optreden.
Nadat er in 1125 melding is gemaakt van een nederzetting wordt er in de 12e eeuw aan de rechteroever van de Mark bij deze nederzetting een burcht, het Kasteel van Breda, gebouwd. De locatie was ongeveer halverwege Brabant en Holland. De nederzetting lag op een uitloper van uitgestrekte zandgronden. Op deze zandgronden waren reeds andere steden, zoals Bergen op Zoom, tot bloei gekomen. Ook lagen bij deze nederzetting verschillende kruispunten van wegen die van het noorden naar het zuiden gingen en van oost naar west. De nederzetting werd omwald en tijdens de Nederlandse Opstand enorm uitgebreid.Lunet B is het enige overgebleven stuk van dit in de 16e en 17e eeuw uitgebreide en verbeterde verdedigingswerk.

In 1198 wordt voor het eerst melding gemaakt van het Castellum van Breda. De natuurlijke verbreding op de plaats waar de Mark en de Aa samenvloeiden, was ideaal voor een aanleghaven. Hiermee hangt ook de naam van Breda samen.

engelbrecht-van-nassau

Engelbrecht van Nassau

In 1404 zette de Duitse edelman Engelbrecht van Nassau als eerste Nassau voet op Nederlandse bodem. Hij trouwde met de Bredase Johanna van Polanen en Breda werd Nassaustad.
Kasteel van Breda
Engelbrecht en Johanna woonden in het kasteel van Breda. Zij bezaten ook huizen in Brussel en Mechelen. Het kasteel van Breda werd omstreeks 1353 gebouwd door Jan II van Polanen. Het kasteel werd ingepast in de verdedigingswerken van de stad. Jan II versterkte de burcht met een gracht en vier imposante hoektorens. Het kasteel van Breda zou in 1460 door Johan IV van Nassau-Dietz, de zoon van Engelbrecht en Johanna, worden vergroot. Het kasteel werd door Hendrik III van Nassau-Breda in 1536 verbouwd tot een renaissancepaleis. Zijn zoon, René van Chalon, bouwde de prachtige Hofkapel.

De Seeligkazerne

De Seeligkazerne, aan de Fellenoordstraat 93, heeft als oudste deel het Klein Arsenaal uit 1640, vernieuwd in 1836. Het Groot Arsenaal stamt uit 1771 en werd ontworpen door J.C.W. Herlin. Verdere uitbreidingen dateren van 1890 en 1928.

chasseekazerne

In 1765 kwamen de zogeheten Lange Stallen aan de Keizerstraat gereed, waar 264 cavaleriepaarden konden worden ondergebracht. In 1896-1899 vonden eveneens belangrijke uitbreidingen plaats in historiserende stijl: neogotiek en neorenaissance. De militairen verlieten het complex in 1993.

KMA

het Kasteel van Breda met de Koninklijke Militaire Academie (KMA) (Opgericht 1828) bij Park Valkenberg.

Kloosterkazerne

De Kloosterkazerne, aan Kloosterplein 20, was een Infanteriekazerne die in 1814 werd gevestigd in de gebouwen van het voormalige Norbertinessenklooster Sint-Catharinadal. Diverse vleugels werden in de loop van de 19e eeuw bijgebouwd, maar in 1993 vertrokken de militairen.

Trip van Zoudtlandkazerne

De Trip van Zoudtlandkazerne, aan de De La Reijweg. Ze is in 1912 vernoemd naar Albert Dominicus Trip van Zoudtlandt. Tot aan de Tweede Wereldoorlog was hier het 2e regiment Huzaren gevestigd. Hier was na de bevrijding onder meer de Luchtmacht Officiers- en Kaderschool (LOKS) gevestigd, welke in 1967 naar de Vliegbasis Gilze-Rijen vertrok.

Marechausseekazerne

De Marechausseekazerne, aan de Dr. Batenburglaan 180, uit omstreeks 1930.


Naar boven
BAVEL.INFO Historie Bavel en Breda

Bronnen:

Bronvermelding

Brieven van Paulus
www.paulusvandaesdonck.nl

Stadsarchief Breda
https://stadsarchief.breda.nl

Brabants historisch informatie centrum
https://www.bhic.nl