BAVEL.INFO Historie Bavel en Breda

Klik op een foto om de foto te vergroten

Het eerste station

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg op aandringen van investeerder Gilhoul. Het eerste station lag ten westen van de Mark en lag in de verboden kring der vesting Breda. Binnen deze kring mochten geen blijvende gebouwen staan. Dat wil zeggen, dat de gebouwen behorende tot het station Breda van hout moesten zijn. In geval van nood moesten de gebouwen snel afgebroken kunnen worden, of men moest ze gemakkelijk in brand kunnen steken. De spoorlijn lag in het verlengde van het schootsveld van de vesting, opdat er geen aanval op Breda per spoor beraamd kon worden. Het station dat hier werd gebouwd, werd Breda AR genoemd, naar het investeringsmaatschappij (Société Anonyme des chemins de fer d'Anvers à Rotterdam (AR)) die de spoorlijn heeft aangelegd, Het gebouw heeft er tot 1968 gestaan, niet meer als station.

Het tweede station

Nadat Kabinet-Rochussen op 8 februari 1860 was gevallen door de spoorwegkwestie, trad het nieuwe Kabinet-Van Hall-Van Heemstra al krap twee weken later aan. Dit kabinet besloot om een tiental spoorlijnen in Nederland aan te leggen op kosten van de Staat. Zo zou Spoorlijn Breda - Maastricht (Staatslijn E) aangelegd worden. De spoorlijn kreeg de naam Staatslijn E, en zou bij Station Boxtel aansluiten op de Spoorlijn Utrecht - Boxtel, die bekend werd onder de naam Staatslijn H. Boxtel werd zodoende het spoorwegknooppunt van Noord-Brabant, als compromis tussen de belangen van 's-Hertogenbosch en Eindhoven. Om zowel de spoorlijn naar Roosendaal als naar Tilburg te kunnen bedienen, moest het emplacement vergroot worden. Het emplacement bij het station van de AR was hiervoor te klein. Ten noorden van de vesting van Breda werd een nieuw station gebouwd, met een groter emplacement. Het station kwam ten oosten van de Mark te liggen op een landengte tussen twee rechtgetrokken grachten. De Kamer van Koophandel Breda probeerde nog de bouw van het nieuwe station te verhinderen, maar slaagde niet in deze opzet. Ook dit station was net zoals het station van de AR eenvoudig in opzet en van hout, omdat ook dit station in de verboden ring der vesting Breda lag. Vanwege de ligging nabij de vesting Breda werd het revisiebedrijf niet bij het Station Breda gevestigd, maar bij Station Tilburg. Het nieuwe station kreeg de naam Station Breda StaatsSpoorwegen, ofwel Station Breda SS.

Het derde station (tot 2014)

Het stationsgebouw was het derde sinds de opening en was een ontwerp van Koen van der Gaast. Het bestond voornamelijk uit een hoge overkapping over twee van de drie eilandperrons, met daarvoor een eenvoudig ingangsgebouw (vergelijkbaar met station Tilburg). Opmerkelijk in dit geval was dat het (voormalige) naburige streekbusstation een kleinere versie van deze overkapping had. Begin september 2014 werd dit derde station buiten gebruik gesteld. Op 6 september 2014 werd het nieuwe station in gebruik genomen. Het oude stationsgebouw en streekbusstation zal worden gesloopt zodat het nieuwe (huidige) station aan de zuidzijde verder kan worden afgebouwd. De oude tunnel evenals de stadsingang zijn vanaf 6 september 2014 afgesloten en de brede nieuwe tunnel die in 2008 is aangelegd is geopend.

Huidige station

In het kader van de bouw van de HSL-Zuid en de aansluiting van Breda daarop, is het station van Breda aangepast. Er is een moderne Openbaar Vervoer terminal verrezen, ontworpen door Koen van Velsen. Naast de 3 eilandperrons voor de treinen bevindt zich een eilandperron voor de bussen welke toegankelijk is via de centrale tunnel (Gravinnen van Nassau Boulevard). In met name de stationshal aan de Belcrumzijde bevinden zich diverse winkels en horecagelegenheden. I n het gebouw bevinden zich verder woningen en kantoren. Bovenop het complex bevindt zich een parkeerdek dat ook toegankelijk is voor reizigers (P&R), deze is met de lift bereikbaar vanuit de stationshal centrumzijde en het plein aan de Belcrumzijde. Ook zijn er plannen voor het World Trade Center Breda. De omgeving van het station is gemoderniseerd.

HTM 8 "Ooievaar" op de Speelhuislaan

De hoofdingang met alle voorzieningen en het busstation ligt aan de noordzijde (officieel Belcrumkant) van het station. Deze hoofdingang is samen met het busstation op 6 september 2014 in gebruik genomen. Tevens is een gecombineerde servicewinkel geopend waarbij zowel NS, NS internationaal als de streekvervoerder Arriva aanwezig zijn. Het station is sinds het voorjaar van 2015 voorzien van een parkeerdak en Breda krijgt - na meerdere keren uitstel- een treinverbinding met de HSL-Zuid richting Antwerpen. Met het in gebruik nemen van die internationale verbinding krijgt het station de status van wereldstation. Op 24 juni 2016 werd de reizigerspassage aan de centrumzijde van het station Breda opengesteld. De officiële opening het nieuwe station Breda was op donderdag 8 september 2016. Vanwege de opening van het nieuwe station Breda (op 8 september 2016) is een historische stoomtram de Ooievaar terug naar Breda gehaald. Deze stoomtram heeft in het weekend van 10 en 11 september 2016 gependeld op de stamlijn van de Speelhuislaan. Vanwege de beperkte capaciteit in het rijtuig, was het meerijden beperkt tot sponsoren en genodigden.


Naar boven
BAVEL.INFO Historie Bavel en Breda

Bronnen:

Bronvermelding

Brieven van Paulus
www.paulusvandaesdonck.nl

Stadsarchief Breda
https://stadsarchief.breda.nl

Brabants historisch informatie centrum
https://www.bhic.nl