De historie van Bavel

De eerste vermelding van Bavel stamt uit 1299. In dit document werden in inkomsten van de parochie van Gilze en de Abdij van Thorn geregeld. Hierin werd vermeld dat ook de inwoners van Bavel tienden moesten afdragen.
In 1317 werd Bavel een zelfstandige parochie, die afgesplitst werd van die van Gilze. Bavel was ooit een zelfstandige heerlijkheid, maar werd uiteindelijk deel van de Baronie van Breda. Een dorp met een echte kern is Bavel lang niet geweest.
Het bestond veeleer uit een aantal verspreid liggende buurtschappen met een kerk. Er was sprake van ontginningen en reeds in de 16e eeuw werd een deel van de heide met bos beplant. Uiteindelijk werd na 1900 het bos weer in landbouwgrond omgezet.
Bavel was toen een straatdorp dat geleidelijk meer woningen ging omvatten. Bavel is nooit een zelfstandige gemeente geweest. Vanouds behoorde het tot de schepenbank Ginneken en Bavel tot 1942. In dit jaar werd de plaats Ginneken door de gemeente Breda geannexeerd.
Daarna werd Bavel samen met Ulvenhout, Galder en Strijbeek de ghemeente Nieuw Ginneken. In 1997 werd de gemeente Nieuw Ginneken opgeheven, Bavel kwam samen met Ulvenhout bij Breda, niet helemaal, het gebied aan de andere zijde van de snelweg A58 werd Bij Alphen Chaam gevoegd.

R echts op de foto met de trapjes aan de voorkant het gemeentehuis van de Gemeente Ginneken Bavel
Het raadhuis is ontworpen door Herman Huijsers en gebouwd in 1792. Het statige pand heeft symmetrische trappen en een monumentale deur. De gevel is ontworpen in de Korinthische orde. Het deed niet alleen dienst als raadhuis, maar ook als kantongerecht en huis van arrest. Aan de achterzijde bevindt zich nog een echt gevangeniskot met toilet. Voor de bouw van deze cellen werden gevangenen opgesloten in een cel onder de bordestrap aan de voorzijde. Nadat het dorp Ginneken toegevoegd was aan de gemeente Breda in 1942, deed het nog tot 1963 dienst als gemeentehuis van de gemeente Nieuw-Ginneken. In het raadhuis is nu een kantoor gevestigd.

In 1963 is voor de gemeente Nieuw Ginneken een nieuw Gemeentehuis gebouwd, het gebouw heeft tot 1997 dienst gedaan als Gemeentehuis van Nieuw Ginneken. Daarna is het gebouw omgebouwd tot een Appartementencomplex.