BAVEL.INFO Historie Bavel en Breda

Diverse oude foto's van de Princenhage Breda.

1962 Gezicht op gebied rond Liesboslaan, Haagsemarkt met kerk en Haagweg.

1950 Prinsenhage Linksboven de remise van de BBA.

1955 Gezicht vanaf Esserstraat ten zuiden van hoek Haagweg tot ThGezien vanuit het noordwesten tijdens bouw Gielis Beysstraat Boven deze nieuwbouw de voetbalvelden van Groen Wit aan de Postillonstraat.

1960 Rechts Princeville.

1965 Gezien vanaf de toren van de St. Martinuskerk in de richting van de Haagweg. Links is het begin van de Heilaarstraat te zien, op de voorgrond het dak met torentje van het raadhuis.

1965 Links de grote tuin van villa Vredeburch, naast het afgebrande Luciagesticht. Aan de Heilaarstraat helemaal bovenaan de Tien Geboden.

1965 Links op de hoek Firma A.J.Nouwens, rechts Slagerij W.Speek, rechts daarvan Drogisterij Elst en geheel rechts Van Unen Schoenen.

1966 Bovenaan de aftakking spoorlijn Breda Roosendaal.

1966 Gezien vanuit het zuidwesten. Zichtbaar Heilaar, Leursebaan en Heilaarstraat.

1971 Gezien vanuit het noordoosten op de kruising van de E 10 (Rotterdam-Antwerpen) met de oude weg Breda- Rijsbergen ter hoogte van de Dr. Batenburglaan.

1975 Princenhage.

Breda. De Dreef omstreeks 1922. Hier komen de Mastbosstraat en de Postillionstraat samen en we zien ook de rails van de tram die naar Antwerpen reed.

De Haagse Markt in Breda omstreeks 1905.

Luchtfoto Breda Eurotoren en de Haagse Beemden.