" Luchtfoto Bavel 1962
Luchtfoto Bavel 8 mei 1963

bavel in 1963, nog geen 2000 inwoners. Nog zonder A27.
3 de seminarieweg was toen de route naar Breda, er was nog geen Lange bunder

Meer Luchtfoto,s, Klik hier
Woning Kerkstraat
Kerkstraat

Uitzicht op kerk Maria Hemelvaart vanuit de Kerkstraat.

Meer foto's van de kerk, Klik hier.
Doortrekken Lange bunder
Doortrekken Lange Bunder

Omdat je door het aanleggen van de snelweg A27 de route naar Bavel via de Seminarieweg was afgesloten is de Lange bunder aangelegd

Meer foto's Claudius Prinsenlaan
Altaar Kerk Bavel.
Geschiedenis Kerk

Van een kapel in Bavel is in ieder geval sprake in 1299. De parochiekerk van Bavel was toegewijd aan Sint Brigida en was een dochterkerk van de kerk van Gilze waarvan zij in 1316 was afgescheiden. Het patronaatsrecht was in handen van de Abdij van Thorn en de parochie van Gilze. In 1484 werd de kerk door brand verwoest en een nieuwe kerk werd gebouwd. In 1488 was de nieuwe kerk goeddeels gereed maar nog niet geconsacreerd.

Jan Jorissen een echte Bavioan
Jan Jorissen een echte Bavioan

H>et levensverhaal van Jan Jorissen is een verhaal over de geschiedenis van Bavel en deze geschiedenis van Bavel is ook de geschiedenis van veel andere dorpen in Brabant. Zijn vrouw, Riet Jorissen-Veens, verzamelde een archief vol liedjes, buuts en artikelen uit weekblad Nieuw Ginneken, Ons Blad,

Lees verder deel 1 Lees verder deel 2
...
HET HART VAN DE BARONIE EN 6 DORPEN

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Het was aantrekkelijk om dat hele grote gebied te betrekken bij een fotoboek. Daarvoor is samenwerking gezocht met heemkundekringen uit de omliggende dorpen.

Lees Verder
Het Haantje
HET HAANTJE BAVEL

de Monumentenlijst der gemeente Nieuw Ginneken bevat behalve drie landhuizen, twee molens, een kerk en twee kapellen, een 20-tal karakteristieke boerderijen en woningen die veelal uit de :19e eeuw dateren. Op de hoek van de Seminarieweg en de Dorstseweg te Bavel staat een iets ouder woonhuis met zadeldak, dat in de lijst op 'het eind der 18e eeuw gedateerd, wordt. Het draagt de nummers 2-4, doch, vormt in oorsprong één geheel. De restauratie die in de jaren 1978-1979 plaats vond, vormt aanleiding op de historie van dit eenvoudige, doch voor Bavel en de streek karakteristieke huis nader in te gaan.

Lees Verder
...
Zwembad Wolfslaar

1965 Recreatiebad Wolfslaar links de waterfietsvijver (verdwenen), genomen vanuit het restaurant (verdwenen) het bad rechtvoor is hier nog 2 maal zo groot

Meer foto's, Klik hier
De Vesting
Het buiten Klein-Wolfslaar

Tussen de Bavelselaan in Ginneken en het Ulvenhoutsebos ligt het landgoed Wolfslaar. Wanneer men vanaf de Bavelselaan via de Wolfslaardreef in de richting van het gelijknamige zwembad gaat, stuit men in de bocht van de weg op een fraai herenhuis met in de topgevel de naam 'Villa Groot-WolfsLaar". Onwillekeurig vraagt men zich dan af: is er ook een " Klein-Wolfslaar"?.Dat is inderdaad het geval. De "kleine" tegenhanger van het "grote" landgoed moet men zoeken ten oosten van de Bavelse Leij een beek die door het landgoed stroomt. Wanneer men de Bavelselaan vervolgt tot de kruising met de Overakkerstraat en bij het vroegere cafeetje "De Handpaal" rechtsaf gaat,

Lees Verder, Klik hier
De Vesting
Kroniek van Breda, geschreven in 1936. Het verhaal gaat terug tot het jaar 1190
Voorwoord van de toenmalige Burgemeester dhr. van Slobbe

De Kronieken, die de Uitgeverij "de Archivaris" te 's Gravenhage van een aantal steden heeft doen verschijnen, zijn zeer aantrekkelijk.
In beknopten vorm geven zij, o.a. aan de hand van oude archief stukken, een beeld van de beteekenis van de stad in verschillend opzicht, voorheen en thans.
Ik waardeer het dan ook, dat deze uitgave de oude Baroniestad zal belichten. Breda, waar de band tusschen Vorstenhuis en land werd geslagen, heeft een zeer belangwekkende geschiedenis, waarop veel van het bestaande nog wijst. Daarnaast trekt de stad aan door haar bouw en hare om» geving.
De aanwezigheid van belangrijke in» dustrieën maakt, dat Breda niet achter blijft in ontwikkeling.
De Kroniek zal voor velen van belang zijn. Het Gemeentebestuur heeft gaarne medewerking verleend bij het samenstellen van het werkje. Niets is verzuimd om het boekje zoo waardevol mogelijk te maken.
Ten volle beveel ik het ter lezing en ter verspreiding aan.

Lees Verder, Klik hier
...

Zuster (non) zet een radio-ontvangsttoestel neer bij een ziekenhuispatiënte om naar een uitzending van de ziekenomroep te kunnen luisteren, Ignatius ziekenhuis te Breda, Nederland, 1951.

Ziekenzorg in de voorgaande decennia

In 1819 richtten drie katholieke burgers onder leiding van de hier afgebeelde Mr. Ludovicus Ingen Housz een ziekeninrichting op aan de Haagdijk. Al in 1635 werd in Breda 'Het Stadshospitaal' gesticht voor de verzorging van zowel burgers als militairen. De financiering geschiedde aanvankelijk grotendeels door liefdadigheid. Een collecte, in de steden van de Republiek gehouden, leverde een bedrag op van ƒ 9.409. Het verpleegtarief bedroeg vijf stuivers per dag. Pas in 1673 blijkt er zoiets als erkenning van het stadsbestuur en kwam er voor het hospitaal subsidie beschikbaar uit de stadskas.

Lees Verder, Klik hier Fotos, Klik hier
...

17-7-1964 Aanleg onderdoorgang Oranjeplein bij de werkzaamheden aan de Zuidelijke Rondweg

Historie en aanleg Zuidelijke rondweg.

Voordat ergens in het begin van de jaren zestig de Zuidelijke Rondweg werd aangelegd, reed het steeds toenemende doorgaande west/ oost-oost/west-verkeer langs de singels in de Bredase binnenstad. Dat werd een onhoudbare situatie. Dat verkeer diende zo snel mogelijk uit het Bredase centrum te worden gehaald, zo was alom de mening. Gekozen werd toen voor het doortrekken van de al aanwezige rijksweg door de Johan Willem Frisolaan en de Franklin Rooseveltlaan. De Zuidelijke Rondweg was niet alleen een feit, de discussie zou niet meer verstommen over de blunder die was begaan. De geschiedenis in de jaren daarna heeft de tegenstanders van de weg in het gelijk gesteld.

Lees Verder, Klik hier Voor Fotos, Klik hier
De Vesting
1870: De poorten van Breda geslecht door

Honderdtwintigjaar geleden was Breda nog een vestingstad die over land slechts toegankelijk was via een drietal poorten, de Ginnekenpoort, de Haagpoort of Antwerpse poort en de Bossche poort. Verder was er nog de Waterpoort, maar deze diende voornamelijk om de toegang over water, via de rivier de Mark vanuit het noorden te bewaken. Daarlangs kwam men dus in de Haven van Breda, die zich destijds uitstrekte tussen de Hoge Brug, die de Vismarktstraat en de Zoutstraat met elkaar verbond, en de Tolbrug, die de verbinding vormde tussen de Brugstraten en de Haagdijk. De huidige Gedempte Haven is daarvan het schamel restant, al laat vooral de gevelwand van de Haven nog iets zien van de voormalige grandeur.

J.M.F. IJSSELING

Lees Verder, Klik hier
...

Herberg De Fazanterie in het Ulvenhoutse bos, gelegen tegenover de huidige Fazanterie. Uitbater was Drikske Bogers. De foto is vóór 1940 genomen.

Het hart van de Baronie en zijn 6 dorpen

Breda heeft verscheidene gemeentelijke herindelingen achter de rug, de laatste in 1997, waardoor de gemeente in omvang sterk is toegenomen. De dorpen Bavel, Ginneken, Princenhage, Prinsenbeek, Teleringen en Ulvenhout zijn tegenwoordig Bredaas grondgebied. Het was aantrekkelijk om dat hele grote gebied te betrekken bij een fotoboek. Daarvoor is samenwerking gezocht met heemkundekringen uit de omliggende dorpen.

Lees Verder, Klik hier
...

Het eerste station van Breda 1855

NS Station Breda

Het eerste station werd gebouwd in 1855 aan de Spoorlijn Roosendaal - Breda. Deze spoorlijn werd gebouwd, omdat niet Breda, maar Roosendaal de verbinding met Antwerpen kreeg op aandringen van investeerder Gilhoul. Het eerste station lag ten westen van de Mark en lag in de verboden kring der vesting Breda. Binnen deze kring mochten geen blijvende gebouwen staan.

Lees Verder, Klik hier Voor Fotos, Klik hier
...

1889

Modernisme in Breda vóór de Tweede Wereldoorlog

Het interbellum, de tijd tussen de twee wereldoorlogen, was een spannende tijd. In deze tijd is ontzettend veel gebeurd. Europa moest het trauma van de Eerste Wereldoorlog verwerken, in Italië, Duitsland en andere landen kwamen autoritaire bewegingen op en de dreiging van de Tweede Wereldoorlog hing in de jaren dertig al in de lucht.

Lees Verder, Klik hier